De gemeenteraadsvergaderingen in Wassenaar duren vaak veel langer dan gepland. (Foto: Robbert Beurse)

Wassenaarse gemeenteraad test met vaste spreektijden

In een poging om de vergaderingen van de Wassenaarse gemeenteraad efficiënter te maken gaat het gemeentebestuur de komende maanden testen met vaste spreektijden. Voor de raadsvergaderingen in september, oktober en november is vooraf vastgelegd hoe lang elke fractie over een bepaald onderwerp mag praten. De pilot ‘spreektijdenbesluit’ moet ervoor zorgen dat zowel het college als de raadsleden de bespreekpunten beter voorbereiden en dat vergaderingen niet meer uren langer duren dan gepland.

In de beschrijving van de pilot is te lezen dat iedere fractie per onderwerp een basisspreektijd van twaalf minuten krijgt, aangevuld met een minuut per zetel die de partij in de gemeenteraad heeft. “En daar zijn wij het dus niet mee eens”, zegt raadslid Nicolás Pesman namens Hart voor Wassenaar. De oppositiepartij heeft uitgerekend dat de coalitiepartijen volgens de nieuwe regels per agendapunt 66 minuten spreektijd krijgen, terwijl de oppositie het met maar 43 minuten moet doen. “De coalitie bestaat uit verschillende kleine partijen, de oppositie niet. Dat verklaart dit verschil, maar op deze manier draagt deze pilot wat ons betreft niet bij aan een betere bestuurscultuur”, zegt Pesman.


Charlotte Rogge en Nicolas Pesman over de pilot ‘Spreektijdenregeling’.

Berekening
De berekening van de oppositiepartij klopt. De coalitie in Wassenaar bestaat uit: VVD (5 zetels), CDA (2 zetels), D66 (2 zetels), DLW (1 zetel) en PvdA (1 zetel). De oppositie wordt gevormd door: Hart voor Wassenaar (5 zetels), Lokaal Wassenaar! (3 zetels) en GroenLinks (2 zetels). Volgens de pilot krijgt de coalitie dan 5×12 + 6 = 66 minuten. En de oppositie 3×12 + 7 = 43 minuten.

Evalueren
De Wassenaarse VVD fractie vindt dat de coalitie niet bij voorbaat tegen moet werken. “Het gaat om drie vergaderingen. Laten we dit nou gewoon proberen. Daar is een pilot voor. Die gaan we evalueren, en als dan blijkt dat er dingen anders moeten blijkt dat vanzelf”, roept VVD fractievoorzitter Charlotte Rogge op tijdens de bespreking van het voorstel van de pilot.

Proberen
Rogier Krabbendam van D66 sluit zich bij Rogge aan. “Dit is een poging om het beter te gaan doen, laten we het gewoon proberen”, zegt hij. Oppositiepartij GroenLinks vindt dit ook. “Het is misschien geen oplossing maar wel een poging om het beter te doen. We willen om 22.30 uur klaar zijn, dat komt het debat ten goede”, zegt fractievoorzitter Sonja Hibbert in de raad.

Informatievoorsprong
Lokaal Wassenaar! doet er nog een schepje bovenop. “Ik vind dat het andersom moet zijn. De coalitie heeft een informatievoorsprong. Dus ik vind dat de oppositie juist extra minuten spreektijd zou moeten krijgen”, zegt fractievoorzitter Jeroen Gankema.

Uiteindelijk wordt er gestemd. Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar! zijn tegen. De andere partijen voor. De pilot gaat door.

Maatschappij Politiek Wassenaar


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×