De flexwoningen zijn bedoeld voor maximaal 15 jaar op deze locatie. (Foto: BuroJP)

Strijd tegen woningnood: Zoeterwoude denkt over vijftig flexwoningen langs het Molenpad

De gemeente Zoeterwoude en woningcorporatie Rijnhart Wonen gaan de haalbaarheid onderzoeken van het plaatsen van vijftig flexwoningen langs het Molenpad in Zoeterwoude-Dorp. Hiervoor hebben de partijen op 8 juli 2024 een intentieovereenkomst gesloten.

”We moeten samen de woningnood oplossen,” zegt Chretien Mommers, directeur-bestuurder van Rijnhart Wonen. ”Met de gemeente onderzoeken we nu de mogelijkheden voor flexwoningen in Zoeterwoude.”

”Woonruimte is schaars in Zoeterwoude. Met deze overeenkomst kunnen we samen met Rijnhart werk maken van de realisatie van flexwoningen. We onderzoeken met elkaar de haalbaarheid hiervan. Zodat er meer ruimte komt voor bijvoorbeeld starters”, sluit wethouder Paul Olthof hierbij aan.

Tijdelijk
Flexwoningen zijn tijdelijke woningen die snel gebouwd kunnen worden. Ze zijn bedoeld om maximaal 15 jaar op deze locatie te staan. Verschillende doelgroepen, zoals jongeren ouderen, starters, statushouders en spoedzoekers zouden er tijdelijk een onderdak vinden.

Enquête
Via een onderzoek van de gemeente konden inwoners aangeven waar volgens hen flexwoningen kunnen komen en voor wie. Het Molenpad kwam hieruit naar voren als een mogelijk geschikte plek. Uit de enquête kwam ook naar voren dat inwoners zich zorgen maken over het tekort aan woningen voor jongeren en starters.

Planning
Rijnhart Wonen en gemeente Zoeterwoude staan aan het begin van een samenwerking. Hiervoor tekenen de partijen nu de intentieverklaring. Samen werken zij de komende periode aan een Nota van Uitgangspunten. Voorafgaand aan de bespreking in de gemeenteraad komt er in het najaar een informatieavond waar inwoners hun ideeën kunnen delen en vragen kunnen stellen.

Maatschappij Zoeterwoude


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×