Ondermijning, zorg en veiligheid en digitale criminaliteit staan de aankomende jaren centraal. (Foto: Marc Wonnink)

Drie thema's centraal bij integraal veiligheidsbeleid gemeente Leiderdorp

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft het integraal veiligheidsbeleid 2024-2028 vastgesteld. In het document benoemt de gemeente drie thema’s die extra prioriteit verdienen.

De drie thema’s zijn: tegengaan van ondermijning, het versterken van de zorg- en veiligheidsketen en het verhogen van de weerbaarheid tegen digitale criminaliteit. De gemeente benadrukt dat ze een toevoeging aan de reguliere en wettelijke taken van de gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid vormen.

Ondermijning is een hardnekkig probleem waarbij de grenzen tussen de criminele onderwereld en de maatschappij worden overschreden. De gemeente treedt hiertegen op door de bewustwording en weerbaarheid te vergroten.

De prioriteit zorg en veiligheid gaat over mensen met meervoudige problematiek. Dit zijn inwoners, waarbij het belangrijk is dat de juiste zorg bijdraagt aan de veiligheid.

En om tegen gedigitaliseerde criminaliteit op te treden zet de gemeente in op het vergroten van digitale geletterdheid en bewustwording.

Leiderdorp Maatschappij


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×