rijnlandroute
Het project betreft het verbreden van de Europaweg, een belangrijke ontsluitingsweg in het zuidoosten van Leiden van en naar de A4. (Foto: Provincie Zuid-Holland)

Laatste deel RijnlandRoute mag er komen, Raad van State veegt bezwaar van tafel

De provincie Zuid-Holland heeft toestemming gekregen om te beginnen met de werkzaamheden aan het derde en laatste deel van de RijnlandRoute, de verbinding tussen Katwijk en Leiden. De Raad van State wees het bezwaar van een omwonende van de Europaweg (N206) in Leiden af.

Daardoor is het bestemmingsplan voor de ontsluiting van de Zuid-Hollandse stad onherroepelijk, zegt een woordvoerder van gedeputeerde Frederik Zevenbergen (verkeer en vervoer, VVD).
“We hebben nu groen licht. We voeren al voorbereidend werk uit en in de herfst gaat de schop in de grond”, zegt de woordvoerder.

Files
Het project betreft het verbreden van de Europaweg, een belangrijke ontsluitingsweg in het zuidoosten van Leiden van en naar de A4. Hier ontstaan regelmatig files. Door op deze route de Lammebrug met 2,5 meter op te hogen, hoeft de brug minder vaak open voor de scheepvaart en verbetert de doorstroming.

Een bewoner van een flat nabij de Europaweg had bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan, officieel het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Volgens de bestuursrechter heeft de provincie voldoende rekening gehouden met eventuele geluidhinder, milieuschade en schade aan de flat als gevolg van de werkzaamheden en de toename van het verkeer.

Toegangspoort
“Iedereen die vanaf de A4 of N11 komt, gaat er blij van worden dat de toegangspoort tot Leiden breder wordt”, zei Zevenbergen eerder. “Met dit sluitstuk van de RijnlandRoute halen we een deel van de provincie verder van het slot.”
Het eerste project van de RijnlandRoute, de verbreding en verdieping van de N206 Tjalmaweg bij Katwijk en Valkenburg, is vorig jaar afgerond. Komende vrijdag gaat ten zuidwesten van Leiden de N434 open met daarin de bijna 2,5 kilometer lange Corbulotunnel. Die verbindingsweg tussen de A4 en A44 is het tweede deel van de RijnlandRoute.

Leiden Regio Voorschoten Wassenaar Zoeterwoude RijnlandRoute


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×