Politici en sportbestuurders kwamen luisteren naar het advies van Tien organisatieadvies dat onderzoek deed naar de behoefte aan veld- en zaalruimte voor sport in Leiden. (Foto's: Chris de Waard)

Leidse sport kampt met fors tekort aan zaalruimte, puzzel voor velden

Na de zomer buigt de Leidse gemeenteraad zich over het zogenoemde Sport Accommodatie Plan. Daarin wordt opgetekend wat er tot 2036 nodig is aan extra veld- en zaalruimte voor Leidse sporters. Leiden groeit in die periode naar verwachting door naar een stad met 146.000 inwoners. Belangrijkste advies: bouw een extra sportzaal en een extra sporthal.

Omdat de zalen in Leiden nu al veel intensiever worden gebruikt dan elders in het land en er al zaalruimte tekort is, zou er vooruitlopend op de nieuwe zalen op korte termijn al een semipermanente sportzaal moeten komen. Dat adviseert het bureau Tien organisatieadvies, dat namens de gemeente Leiden een onderzoek heeft uitgevoerd onder de Leidse sportverenigingen.

Grofweg is het onderzoek en de daaruit voortvloeiende prognose in twee delen gesplitst. Binnensport en buitensport. Het lijkt erop dat Leiden de komende twaalf jaar nog wel uit de voeten kan met het huidige aantal sportvelden. Hockey komt dan vier velden tekort, tennis drie. Voetbal kent tegen die tijd een overschot van vierenhalf veld en bij korfbal liggen twee velden er dan verlaten bij.

Toch is die conclusie vrijwel zeker te kort door de bocht. Er zijn namelijk nogal wat voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil dat ook uitkomen. Zo wordt er bij voetbal van uitgegaan dat toekomstige uitbreiding evenredig wordt verdeeld over de zaterdag en zondag. Dat is nu absoluut niet het geval. Verreweg de meeste teams komen op zaterdagen in actie.

Oud-voorzitter Roelof Hol van de Leidse Hockeyvereniging Roomburg over het idee om hockeyvelden te realiseren aan de Boshuizerkade.

Ruilen
Verder wordt voorgesteld om drie voetbalvelden in Sportpark Boshuizen aan Hockeyclub Roomburg toe te kennen. Vorige week werd bekend dat de gemeente de huur heeft opgezegd aan de Leidse Football Club (LFC) en voor andere voetbalclubs zijn de velden niet nodig. Eerder wilde Roomburg geen uitbreiding op een plek die ver van het thuishonk in het Roomburgerpark was gelegen, maar in dat standpunt lijkt beweging te komen. Roomburg wil namelijk ook graag in het winterseizoen kunnen spelen en een blaashal blijkt op de hoofd-locatie niet mogelijk. Langs de Churchilllaan kan het waarschijnlijk wel.

Pernix-voorzitter Tom van Alphen benadrukt het schrijnende tekort aan zaalruimte waar ook de korfballers tegenaan lopen.

Ambitieus
Ook de korfballers zijn nog lang niet overtuigd van een overschot aan velden. “We zijn heel ambitieus en willen de komende jaren juist flink groeien”, zegt een vertegenwoordiger van KZ Danaïden. Ook zijn collega Tom van Alphen van Pernix denkt niet in overschotten. “Binnen hebben we nu sowieso al een probleem”, vertelt de voorzitter van de club uit Leiden Noord. “We zitten in allerlei zaaltjes die eigenlijk te klein zijn.”

Tennis komt volgens de onderzoekers precies uit met het aantal velden. Maar ook hier bedreigt de schijn. “Wij hebben drie velden te weinig”, zegt Klaas-Jan Doeve van Roomburg Tennis. En we hebben er niks aan dat er in de Leidse Hout drie over zijn. Mensen willen in de wijk tennissen.” Roomburg wil het eigen tekort deels oplossen met een blaashal die in de wintermaanden over vier van de eigen velden gezet kan worden. Daarover vindt momenteel overleg plaats met de gemeente en met omwonenden.

Ook BS Leiden kan slechts met veel kunst- en vliegwerk de planning de basketballers rondkrijgen, vertelt Henny Rietkerk.

De basketballers van BS hebben ook nu al grote problemen. Henny Rietkerk is dan ook blij dat het onderzoek uitwijst dat er inderdaad te weinig zaalruimte is. “Iedereen zegt dat wel, maar nu staat ook echt vast dat de politiek hier iets mee moet” , zegt hij hoopvol. De basketballers spelen op minstens tien verschillende locaties verspreid over de stad en in de winter is de nood nog veel hoger. “Dan komen sommige sporten naar binnen en moeten we plek maken.”

Parkeernorm
Volgens de onderzoekers moeten er vijf zaaldelen aan binnenruimte bijkomen. Dat kan op verschillende manieren ingevuld worden. Bijvoorbeeld met één sporthal en één sportzaal. In een hal passen drie gymzalen en een sportzaal is goed voor twee gymzalen. Ook wordt geadviseerd om oude gymzalen te vervangen voor sportzalen. De gemeente moet dan wel afwijken van de geldende parkeernorm. Die maakt dit soort ontwikkelingen momenteel onmogelijk, zo bleek recent nog in de Oppenheimstraat. Daarnaast kan er ook gebruikt gemaakt worden van bijvoorbeeld blaashallen of overkappingen bij bestaande accommodaties.

Na de zomer is de politiek aan zet. De raad buigt zich dan over het Sport Accommodatie Plan (SAP) tot 2026. Onder andere de raadsleden Martijn Otten (PvdA) en Tobias Sandoval Garcia (CDA) waren aanwezig bij de presentatie van het onderzoek.

Overigens staat er ook al extra zaalruimte in bestaande plannen. Zo komt er bij de nieuwbouw van het Vlietland College een nieuwe sportzaal aan de Vijf Meilaan die in 2026 of 2027 beschikbaar komt. De oude sportzaal aan de Apollolaan blijft bovendien nog een aantal jaar staan.

 

 

Leiden Politiek Sport


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×