Een ongemaaide berm in Voorschoten. (Foto: GroenLinks Voorschoten)

Gemeente Voorschoten organiseert fietsexcursie langs maaiplekken in het dorp

Naar aanleiding van de diverse meldingen op het GroenLinks maai-mei-niet meldpunt organiseert de gemeente Voorschoten een fietsexcursie langs ‘maaiplekken’ in het dorp. Onderweg wordt uitleg gegeven over het maaibeleid op een bepaalde plek. De tocht vindt plaats op vrijdag 5 juli en start om 10.00 uur bij het gemeentehuis.

“Hoera, bloemen in de bermen. En dan… komt de maaimachine van de gemeente langs. Weg bloemen en daarmee de vlinders en bijen. Is dat nou nodig?” Met deze prikkelende oproep opende GroenLinks Voorschoten dit jaar een ‘meldpunt maai mei niet’ voor alle meldingen en vragen over maaien, groenbeheer en bomen kappen.

Betrokkenheid
Uit de meldingen die binnenkwamen blijkt een breed verspreide betrokkenheid in Voorschoten. Er kwamen suggesties binnen over (kale) boomspiegels in Starrenburg, (te kort) gras langs de Vliet in de Krimwijk en gemaaide bijenlinten in Noord-Hofland. Maar ook enthousiaste berichten over de omgeving station en achter de British school: om hier vooral nog niet te maaien.

Uitleg
GroenLinks ging met alle meldingen onder de arm naar de gemeente en vroeg om tekst en uitleg. “Wij kregen te horen dat er afspraken gemaakt zijn met aannemers die meerjarig zijn, bijsturen is hierdoor slechts beperkt mogelijk. In die afspraken stuurt de gemeente Voorschoten wel al aan op ondersteuning van biodiversiteit. Daarnaast wordt het bijenlint dat Voorschoten rijk is in eigen land beheerd. Een ecoloog adviseert wanneer en hoe hier gemaaid wordt”, zegt GroenLinks Voorschoten raadslid Paul ’t Lam.

Met de uitleg van de gemeente bleek één melding te verklaren: het veldje dat onderdeel is van het lint bleek bewust vroeg gemaaid. Hiermee wordt een tweede bloei gestimuleerd. Zodat er, als de nabijgelegen bermen uitgebloeid zijn, er later nog bloemen beschikbaar zijn voor de bijen. “En daarmee kan dus geconcludeerd worden dat een maaibeurt soms juist nodig is, ook in mei”, legt ’t Lam uit.

Fietsexcursie
GroenLinks laat weten blij te zijn met de uitleg en het aanbod van de gemeente om een fietsexcursie te organiseren. Geïnteresseerde fietsers kunnen vrijdag 5 juli tussen 9.45 uur en 10.00 uur verzamelen bij het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 in Voorschoten. Deelname aan de fiestexcursie is gratis.

Maatschappij Politiek Voorschoten


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×