Nieuwbouw Almondehoeve komt vlak naast snelweg A44. (Foto: Gemeente Oegstgeest)

Oegstgeest legt negatief advies GGD over Almondehoeve naast zich neer

De GGD Hollands Midden heeft een negatief advies gegeven aan de gemeente Oegstgeest over fijnstof en lawaai bij de nieuwbouw bij de Almondehoeve. Dat blijkt uit een brief die het college openbaar maakte op verzoek van de VVD. “We voldoen ruimschoots aan de wettelijke eisen”, reageert wethouder Oudendijk (HvO).

Er werden deze week twee documenten met de gemeenteraad gedeeld over luchtvervuiling en geluidsoverlast. Vooral de GGD is kritisch op het plan voor woningbouw op die locatie. Pas vanaf 150 meter afstand van de snelweg is woningbouw vanuit een gezondheidsperspectief verantwoord, aldus de gezondheidsinstelling. Een rapport van de Omgevingsdienst oordeelt milder en stelt dat de ontwikkeling binnen de wettelijk aanvaardbare grenzen valt. Wel worden ook hier adviezen gegeven over het beperken van voornamelijk geluidsoverlast.

A44
“Oegstgeest maakt een grote fout”, vindt VVD-raadslid Inge Oosterhuis. “Je moet niet alleen voor een prettige en groene leefomgeving zorgen, maar ook voor een gezonde en veilige leefomgeving. En dat gezonde en veilige, dat zien wij in dit plan niet terug.”

Volgens het raadslid schuift het college eventuele problemen voor zich uit. “Als een nieuw college geconfronteerd wordt met strengere normen, hebben die hiermee te dealen.”

Raadslid Inge Oosterhuis (VVD) over het GGD-rapport.

Achterhouden
De waarschuwende brief van de GGD had de wethouder eerder moeten delen en niet in de week dat de gemeenteraad over de uitgangspunten van de ontwikkeling in discussie gaat, aldus de VVD. “Een rapport van de GGD dat geen spaan heel laat van het plan wordt terzijde geschoven. Maar nog erger is dat de wethouder dit rapport niet uit zichzelf heeft gedeeld met de raad, terwijl hij wist dat het van belang was voor de afweging.” De partij zinspeelde op een motie van wantrouwen tegen de wethouder maar diende deze uiteindelijk toch niet in.

Wethouder Oudendijk over het rapport van de GGD.

“Die informatie is juist ongebruikelijk vroeg gedeeld”, aldus de wethouder, die zegt dat onderzoeken naar geluid en luchtvervuiling bij bouwprojecten normaal gezien pas in een latere fase onderzocht en gedeeld worden. Bovendien gaat het bij het GGD-rapport om een advies, terwijl de Omgevingsdienst het plan toetst aan wettelijke eisen. “Er is zoveel behoefte aan huizen, aan woningen dat wij zeggen: eigenlijk vinden we het recht om te wonen voor mensen dan belangrijker dan meegaan in een advies van de GGD.”

Daar zijn coalitiepartijen het mee eens. “In het ontwerp van gebouwen kun je wel degelijk rekening houden met deze belasting. Zowel qua geluid als qua fijnstof. En wij gaan er dus ook vanuit dat dat gedaan gaat worden. Dus wij denken dat het daardoor wel degelijk een acceptabele situatie is”, aldus D66’er Arne-Jan Vos.

 

 

 

Maatschappij Oegstgeest Politiek Nieuwbouw Almondehoeve


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×