Het is erop of eronder voor de bibliotheek in Voorschoten. (Foto: Voorschotense Krant)

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar vreest sluiting

Directeur Esther Habers van de bibliotheek Voorschoten-Wassenaar was donderdagavond in de gecombineerde raadscommissievergadering van Voorschoten duidelijk: als Voorschoten de gevraagde 61.000 euro niet betaalt, is het volgend jaar einde bibliotheek. Eenzelfde verzoek ligt bij de gemeente Wassenaar.

Eens in de vier jaar worden alle bibliotheken getoetst door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) op kwaliteit en toekomstbestendigheid. De bibliotheek Voorschoten-Wassenaar heeft een voorwaardelijke certificering gekregen want veel zaken zijn niet op orde. Volgend jaar is er een herkansing maar dan moet er nog wel veel gebeuren.

Wettelijke eisen
“De eisen in de wet voor bibliotheken zijn de afgelopen jaren steeds strenger geworden”, zegt directeur Habers. “Helaas hebben we ons hier in de laatste jaren, mede door corona en interne wisselingen, te weinig op kunnen inrichten. Zo moet er bijvoorbeeld een diensten- en productenboek komen, een overzicht van wat je levert, hoeveel tijd je eraan besteedt, kostprijs en hoe je dat in rekening brengt. Dat is er gewoon niet. Ook bij de verslaglegging is er een inhaalslag te maken, notulen, contractbeheer met samenwerkingspartners en overeenkomsten moeten goed vastgelegd zijn. En er moet een overzicht komen van de resultaten.’

Directeur Esther Habers van de bibliotheek Voorschoten-Wassenaar in gesprek met Marjolein Altena.

ICT en personeel
Om de hertoets volgend jaar te halen vraagt de bibliotheek aan Voorschoten een bijdrage van in totaal ruim 61.000 euro. “We werken bij de bieb, naast tientallen vrijwilligers, met vijftien vaste betaalde krachten”, gaat Habers verder. “Twee daarvan zijn helaas langdurig ziek, dus om al deze maatregelen op tijd in te voeren om de hertoets te halen moeten we uitzendkrachten inhuren zoals onder andere een projectleider.
De ICT moet vernieuwd worden om deze gebruiksvriendelijker te maken zodat we meer selfservice-momenten kunnen inzetten wat ook stukken goedkoper is. Dat alles kost zo’n 36.000 euro.”

Open Library
“Verder willen we het systeem ‘open library’ invoeren. Dat werkt al jaren goed in Scandinavië. Leden krijgen een speciaal pasje waarmee ze zelf bij de bibliotheek naar binnen kunnen om boeken te lenen, te studeren of de stilte op te zoeken. Er hoeft dan geen personeel aanwezig te zijn. Dat kost 25.000 euro.”

Samenwerking
Het college is bereid om deze kosten te betalen mits Wassenaar dat ook doet. Habers heeft vorige week eenzelfde vraag bij de Wassenaarse Raadscommissie neergelegd. “Het lijkt erop dat beide gemeenten hierin willen samenwerken. Er zijn al jaren tekorten. Naast de abonneegelden krijgen we subsidie van de gemeente Voorschoten. Die is onlangs nog verhoogd maar ligt nog altijd 10 procent onder het landelijk gemiddelde. Als we de certificering niet halen, kunnen we ook geen lid zijn van het landelijk bibliotheeknetwerk en verliezen we de Anbi-status, die hebben we nodig om subsidies aan te vragen, ook de gemeentelijke subsidie. Dan is het einde bibliotheek.”

Besluit
De raad neemt op 11 juli een besluit maar het lijkt erop dat het wel gaat lukken. “Ik schrik ervan”, zei PvdA-voorman Arnold Posthuma. “Zijn met dit bedrag de problemen opgelost?” Dat hoopt Habers. “We zitten in een vicieuze cirkel, er is geen geld om te investeren in bijvoorbeeld ICT. Soms werkt het systeem voor boeken lenen niet. Met nieuwe apparatuur zou dat probleem opgelost worden en dan kunnen we met minder personeel werken.” Habers vestigt haar hoop op de in 2025 in te voeren zorgplicht voor bibliotheken. Ze gaat er vanuit dat de bijbehorende financiële bijdrage vanuit het Rijk ook een flinke impuls zal zijn.

Maatschappij Voorschoten


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×