Wethouder Roos van Gelderen vond het belangrijk om ook als gemeente bij de Vredeswake te zijn: "Hier tijdens de markt, op een plek van welvaart en consumptie is het goed om de abstracte begrippen van vrede, oorlog en ellende zichtbaar te maken. Om de duizenden doden en vluchtelingen een gezicht te geven. Leiden is er trots op een Stad van Vluchtelingen te zijn. Maar doen we genoeg? Voegen we de daad bij het woord? Er is nog meer te doen." (Foto's: J.P. Kranenburg).

Vredeswake op Dag van de Vrede

Zaterdag werd ook in Leiden aandacht besteed aan de internationale Dag van de Vrede. Op het Stadhuisplein stond een witte UNHCR vluchtelingentent en een aantal Leidse organisaties hielden de jaarlijkse Vredeswake onder het motto ‘In VREDEsnaam’. Om 15.00 uur stonden er al heel wat mensen in een grote kring bij de tent. Na een welkomswoord door Lucia de Jeu werd midden in de kring een kaars aangestoken, als symbool van het licht.

Ds. Ad Alblas van de Raad van Kerken Leiden opende de wake: ‘in VREDEsnaam staan we stil voor de vrede, in vrede. Zolang er oorlog is, went dat nooit. Als verschillende mensen in Leiden, vanuit allerlei religies, zijn we verbonden met elkaar omdat we iets willen doen voor de vrede. Vrede moet je willen, met alle middelen, door elkaar en met elkaar, met mensen dichtbij en veraf.’

Dit jaar werd speciaal stil gestaan bij vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Syrië. Een van hen vroeg aandacht voor de moeilijke situatie in het land. Ze vertelde dat mensen in Syrië, die alles kwijt waren, moesten opschrijven wat zij het meest nodig hadden: dat bleek niet voedsel of onderdak te zijn, maar vrede. Daarom vroeg zij om te blijven bidden voor vrede in haar land.

Ton Snepvangers van De Bakkerij wees op de foto’s bij de tent van mensen die in zo’n zelfde tent moesten overleven in de barre winterkoude in Syrië. Hij memoreerde dat de tent opgezet was met hulp van mensen van de Turkse moskee in Leiden, zoals Turkije hulp biedt aan de grote stroom vluchtelingen vanuit Syrië.

De Iman van de Turkse Moskee, Fatih Atik, hield ‘A speech for no war’. Daarin zei hij ‘dat het leven van ieder mens op deze planeet meer waard is dan hebzucht, voordeel of politiek. Mensen die slachtoffers maken moeten goed beseffen dat regeringen niet kunnen voortbestaan wanneer ze bloed van onschuldige mensen aan hun handen hebben. Ze zeggen onschuldige mensen aan te vallen in naam van Allah. Maar Allah heeft de religie gegeven om mensen het leven te geven, niet om hun leven te nemen. In geen enkele godsdienst is ruimte voor onderdrukking, doden, terrorisme of volkerenmoord. We veroordelen iedereen die zonder aarzeling het vuur opent op vrouwen en kinderen. Moge Allah de doden genadig zijn en moge de gewonden herstellen. We wensen een spoedige bevrijding en daar bidden we voor.’

De Vredeswake Leiden is een jaarlijks initiatief van de werkgroepen MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de rooms-katholieke parochie en protestantse gemeente Leiden in samenwerking met de Raad van Kerken Leiden. De Vredeswake wordt ondersteund vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij. Dit jaar werd het initiatief mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Leiden, Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord en de Stichting Güney vanuit de Turkse gemeenschap te Leiden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×