Bij het onderzoek kwamen onder meer funderingen tevoorschijn van huizen die tot 1907 aan de Lammermarkt stonden. Er zijn geen spectaculaire archeologische vondsten gedaan. De bodem is er in het verleden al teveel verstoord. Het hele rapport is nu digitaal beschikbaar. (Foto: Gemeente Leiden).

Resultaten archeologisch onderzoek Lammermarkt beschikbaar

Einde mei is er in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van waardevolle archeologische resten in de bodem van de Lammermarkt. Op die plek wordt de komende jaren een ondergrondse parkeergarage gebouwd en vooruitlopend op die graafwerkzaamheden is bekeken of er nog resten waren van bijvoorbeeld het  Sint-Margarethaklooster dat in 1404 op die plek werd gesticht. Echt bijzondere vondsten zijn er niet gedaan. De bodem bleek ernstig verstoord, waardoor van de resten van de bebouwing slechts fragmenten bewaard zijn gebleven.

Bij het onderzoek werden de restanten gevonden van een bouwblok dat tussen 1611 en 1906 op die plek stond. Ook stuitte het onderzoeksbureau op de gedempte Binnenvestgracht. Qua gebruiksvoorwerpen zijn er vooral (delen van) potten, borden en vaasjes gevonden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×