Bestuurders ROM Zuidvleugel benoemd

Rinke Zonneveld is benoemd tot directeur van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel (i.o.). Professor Arie Verberk is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de ROM Zuidvleugel (i.o.) heeft woensdagavond tot hun benoeming besloten. De aandeelhouders zijn het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Westland, de universiteiten van Delft en Leiden, het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum. De ROM Zuidvleugel gaat op 1 januari 2014 officieel van start. Drs. Rinke Zonneveld (1971) is ontwikkelingseconoom en directeur Ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken. Hij is verantwoordelijk voor onder andere nationaal en Europees MKB- en ondernemerschapsbeleid, Kamers van Koophandel, aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt en kennisvalorisatie. Prof. drs. Arie Verberk (1943) is bedrijfseconoom en als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is verder onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Ontwikkelingsmaatschappij N.V. Oost. Het doel van de ROM Zuidvleugel is veelbelovende innovatieve bedrijven in Zuid-Holland ondersteunen in hun behoefte aan financiering. De provincie, gemeenten, kennisinstellingen en het Rijk steken samen 27 miljoen euro in een participatiefonds, dat op termijn moet uitgroeien tot een fonds van 100 miljoen euro. De werkzaamheden van de ROM Zuidvleugel zijn onder andere marketing (positionering, profilering en ‘branding’ van de regio) en internationale acquisitie; stimuleren van ontwikkeling en innovatie; organiseren en uitvoeren van een revolverende financierings- en participatiefunctie. De ROM Zuidvleugel richt zich op sterke economische sectoren van Zuid-Holland die zich met (nieuwe) technologie bezighouden. Daarbij gaat het in Zuid-Holland om Clean Technology, Life Sciences & Health en Safety & Security, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar cross-overs met andere sterk ontwikkelde topsectoren zoals Hortitech en High Tech Systems. De geografische focus van de ROM richt zich op de gehele provincie Zuid-Holland.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×