Eind mei overhandigde wethouder Strijk de concept perspectiefnota aan VVD-raadslid Greetje van Gruting in haar functie van vice-voorzitter van de Leidse raad. (Archieffoto: Tessel Romeyn).

Leidse meerjarenbegroting vastgesteld

Met de stemmen van de PvdA, de Stadspartij Leiden Ontzet en de Partij voor de dieren tegen, heeft de Leidse gemeenteraad gisteren de perspectiefnota voor de periode 2014-2017 vastgesteld. Voor het zover was, werd er heel wat afvergaderd in de verschillende raadscommissies, maar ook – tegen alle afspraken in – in de verfoeide achterkamertjes, waar de vier coalitiepartijen hun stemgedrag op elkaar afstemden. Daardoor werd geen enkel wijzigingsvoorstel van de oppositie aangenomen. Tenminste niet als er geld mee gemoeid was. Grootste verschil met vroeger: ze gaven het gewoon toe. Dat was voor de PvdA reden om tegen te stemmen. De PvdD stemde ook tegen, de Stadspartij stond er eigenlijk neutraal in, maar omdat je alleen voor of tegen de begroting kunt stemmen, onthield de SLO uiteindelijk haar steun aan de perspectiefnota.

Audiofragment: PvdA-fractievoorzitter Henny Keereweer en D66-wethouder Robert Strijk van financiën over de meerjarenbegroting.

Wethouder Strijk snapt de wrevel bij de PvdA, maar staat ook achter de beslissing van de collegedragende partijen om de boel dicht te timmeren. “Je hebt nu eenmaal een coalitie die iets wil en dan moet je ook compromissen sluiten”. Wel zei Strijk er moeite mee gehad te hebben om bijvoorbeeld aan Transvaal-bewoners uit te leggen dat er omwille van het behoud van de politieke vrede geen betaald parkeren kon worden ingevoerd, terwijl de problemen er wel degelijk zijn. De Blauwe Zones die er nu komen zijn een compromis: VVD en CDA houden stug vol dat dat geen vorm van betaald parkeren is en stemmen er daarom mee in.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×