Leidse subidiediscussie uitgesteld

Geen kaasschaaf maar keuzes maken. Die discussie gaat in de Leidse raad gevoerd worden, maar niet zoals eerder de bedoeling was al bij de begrotingsbehandeling van volgend jaar. Vooral PvdA en VVD sturen aan op zo’n takendiscussie en willen goed beslagen ten ijs komen. Daarom willen ze informatie van de Leidse Rekenkamercommissie die een onderzoek uitvoert naar de doelmatigheid van de subsidies erbij betrekken.

Audiofragment: Fractievoorzitters Keereweer (PvdA) en Laudy (VVD) stellen de subsidies ter discussie.

PvdA-fractievoorzitter Keereweer vindt het volstrekt logisch dat de raad eens goed kijkt naar alle subsidiebelsuiten die in de loop der tijd zijn genomen. Ze tellen inmiddels op tot zo’n 45.000.000 euro per jaar en of dat geld allemaal even doelmatig wordt besteed, is de vraag. VVD-voorman Laudy is het helemaal met hem eens: “Rechts Leiden kan zijn vingers aflikken bij de PvdA-voorstel”.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×