Rijnlandroute komt er definitief

De Rijnlandroute gaat er echt komen. Dat heeft de Provinciale Staten besloten. Een meerderheid stemde voor de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44. Hij zal in totaal 12 kilometer lang worden. Er is gekozen voor de route die door Voorschoten loopt. Het tracé Churchill Avenue, die door een tunnel onder Leiden liep, zal niet doorgaan. De weg kost in totaal zo’n 1 miljard euro.

Het debat over de route liet vanochtend uren op zich wachten. Tientallen belangstellenden zaten op de publieke tribune om de vergadering bij te wonen, maar de provincie besloot eerst de begroting van de provincie te bediscussiëren. Daarnaast was er ophef omdat de Commissaris van de Koning Franssen en spandoek liet verwijderen.

Dinsdagavond ging ook een meerderheid  van de Leidse gemeenteraad akkoord met de aanleg van de nieuwe weg. Leiden is blij met de verbeteringen, zoals een aansluiting op de RijnlandRoute in de Stevenshof. Wel roept Leiden de provincie op om ook de komende jaren in gesprek te blijven met de Stevenshof-bewoners en mogelijke verbeterpunten alsnog mee te nemen.

Wethouder Strijk is blij met de manier waarop de weg nu wordt ingepast bij de Stevenshof. Het feit dat Stevenshof-bewoners die richting Den Haag moeten geen voordeel zouden hebben bij de aansluiting op de RijnlandRoute bestrijdt hij: “Je zal zien dat die mensen een nieuwe route naar Den Haag gaan kiezen. Via de RijnlandRoute en de A4 die tegen die tijd ook verbreed is, wordt dat een snellere route”.

Leiden is niet helemaal tevreden. Dat er bij de Oostvlietpolder geen écht groenere inpassing mogelijk blijkt betreurt de politiek, maar men legt zich er bij neer dat het te duur is om echt grote stappen te maken. Wel dringt Leiden er in een brief aan de provincie op aan te blijven zoeken naar mogelijkheden om het ruimtebeslag in de Oostvlietpolder zo klein mogelijk te houden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×