Keiharde kritiek Team Churchill Avenue op besluitvormingsproces RijnlandRoute

In een tien pagina’s tellende brief aan de leden van Provinciale Staten uit teamleider Willem van der Pol van het burgerinitiatief Churchill Avenue keiharde kritiek op het provinciebestuur. PS beslist morgen over de aanleg van de Rijnlandroute. Tot verbijstering van Van der Pol: “Het verbaast ons dat de indruk wordt gewekt dat in dit dossier reeds sprake zou zijn van finale trechtering en besluitvorming, waardoor overgegaan kan worden naar uitvoering. Dat is om verschillende redenen prematuur en juridisch niet houdbaar. Ook is het in strijd met diverse beginselen van betrouwbaarheid van het overheidsbestuur die de provincie hoort te hanteren.”

In zijn brief somt Van der Pol talloze zaken op die volgens het Team Churchill Avenue (TCA) niet goed zijn verlopen. Zo zou de doelstelling van de RijnlandRoute zijn gewijzigd zonder dat dit naar behoren is gecommuniceerd, wordt er gewerkt met verouderde verkeersmodellen en is er ten onrechte geen goede vergelijking gemaakt tussen de verschillende alternatieven. Ook voelt het TCA zich door het provinciebestuur geschoffeerd. Als dank voor meer dan 6.000 adviesuren en concrete producten zoals werktekeningen met verkeersoplossingen, heeft het TCA slechts summiere vergoedingen ontvangen die volgens Van der Pol in geen verhouding staan tot de geleverde inspanningen. “De provincie heeft ons onlangs laten weten dat we zelfs niet in aanmerking komen voor een lintje.”

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×