College: "Circus Renz-Berlin welkom in Leiden"

Het circus komt naar de stad en dus stelt de Partij voor de Dieren een set schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. Dat doet de partij van Dick de Vos altijd, maar nu voelt de PvdD zich gesterkt door de motie die de Leidse gemeenteraad vorig jaar aannam. Daarin werd het college opgeroepen om circussen te weren die geen ‘onberispelijk dierenwelzijnsbeleid’ hebben. Over een week of zes krijgt De Vos officieel antwoord op zijn vragen, maar die laten zich raden, gezien de discussie die zich gisteren al op twitter ontspon met wethouder De Haan: “Circussen die aan landelijke wetgeving voldoen zijn welkom. Dat was en blijft uitgangspunt”.

Audiofragment: Dick de Vos van de Partij voor de Dieren blijft erop aandringen om circussen met wilde dieren te weren.

De motie roept het college op om actief circussen uit te nodigen die zo’n onberispelijk dierenwelzijnsbeleid hebben. Volgens De Haan is dat iets anders dan controleren of ze dat ook hebben. De Haan: “Er staat dus niet dat we alle aanvragen moeten toetsen op dierenwelzijn”.

De PvdD neemt geen genoegen met die reactie en wil precies weten waarom het college de motie in hun ogen niet uitvoert. Het college moet daarom alsnog aangeven hoe is vastgesteld dat Circus Renz-Berlin het welzijn waarborgt van de Indische olifanten, kamelen, paarden, pony’s, lama’s, struisvogels en honden waarmee het circus door europa trekt. De Vos: “Het is immers bekend dat met name het welzijn van olifanten en andere wilde dieren enorm wordt aangetast in en door circussen. Maar ook andere dieren kunnen er niet hun natuurlijke gedrag vertonen en worden in kleine leefruimtes gehouden en vervoerd.”

Een wettelijk verbod op circussen met wilde dieren wordt door het kabinet voorbereid. Daar wil een meerderheid van de Leidse raad niet op vooruitlopen. Circus Renz-Berlin slaat zijn tenten van 20 tot en met 30 juni op aan de Boshuizerkade in Leiden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×