Publieksbijeenkomst over computer uit de oudheid

Op dinsdag 18 juni om 17.30 uur organiseert Museum Boerhaave onder de titel Stars, gears and the ancient Greeks, een publieksbijeenkomst over de even beroemde als geheimzinnige Antikythera. Dit instrument, een wonder van technisch vernuft, is circa 100 voor Christus in het Griekse Korinthe gemaakt en in 1901 uit een scheepswrak opgedoken. Het gaat om de oudste analoge computer die bekend is. De Antikythera bestaat uit een complex mechaniek van tientallen bronzen tandwielen dat gebruikt werd om astronomische berekeningen uit te voeren. Op die manier waren zonsverduisteringen en andere hemelverschijnselen in de Griekse Oudheid nauwkeurig te voorspellen. 

Verder deed de Antikythera dienst als kalender van culturele evenementen, zoals de Olympische Spelen. Tijdens de publieksbijeenkomst in Museum Boerhaave zullen twee internationaal vooraanstaande specialisten op het gebied van de Antikythera  verslag doen van de laatste inzichten over dit nog altijd met mysteries omgeven instrument. Alexander Jones, hoogleraar in de geschiedenis van de Exacte Wetenschappen in de Oudheid aan New York University, zal in zijn bijdrage Astronomy and gears in ancient texts de Griekse achtergronden van de Antikythera belichten. Mike Edmunds, hoogleraar sterrenkunde aan de University of Cardiff en wetenschappelijk aanvoerder van het vanuit Athene opererende Antikythera Mechanism Research Project, zal onder de titel The Antikythera Mechanism ingaan op de werking van het instrument, het vereiste vakmanschap om het te maken, en de mysteries waarmee het nog altijd is omgeven. De publieksbijeenkomst Stars, gears and the ancient Greeks maakt deel uit van de internationale workshop ‘The Antikythera Mechanism: Science and Innovation in the Ancient World’ die van 17 tot 21 juni plaats vindt in het Lorentz Center in Leiden. Tientallen specialisten, afkomstig uit uiteenlopende vakgebieden, buigen zich die week over de bredere culturele context waarbinnen de Antikythera in de Oudheid heeft gefunctioneerd. Omdat van het instrument geen directe voorlopers of navolgers bekend zijn, staan geleerden voor een raadsel als het gaat om het precies duiden van de culturele context. Wie de bijeenkomst bij wil wonen, kan zich aanmelden via www.museumboerhaave.nl/antikythera.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×