Eerste Europese kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuisapotheek Diaconessenhuis

Als eerste in Europa voldoet de ziekenhuisapotheek van het Diaconessenhuis aan de Europese kwaliteitsnorm “Zorg en welzijn – Kwaliteitsmanagementsystemen”. Dit is een nieuwe ISO 9001 norm die is aangevuld met specifieke kwaliteitskenmerken voor de gezondheidszorg.

In november is de ziekenhuisapotheek bezocht door inspecteurs van certificeringsinstelling Lloyds. Tijdens dat bezoek zijn protocollen doorgelicht en is de praktijk getoetst. Er zijn onder andere processen beoordeeld met betrekking tot de inkoop van geneesmiddelen, de medicatiebereiding en de farmaceutische gesprekken met patiënten bij opname en ontslag. Digitaal is alles vrijwel volledig traceerbaar voor zowel klinische als poliklinische patiënten, zodat eventuele medicatiefouten snel kunnen worden opgespoord.

Via interne audits wordt hierop en op andere punten regelmatig getoetst. De nieuwe Europese kwaliteitsnorm NEN – EN -15224 “Zorg en welzijn – Kwaliteitsmanagementsystemen” is een aanvulling op de gewone ISO 9001 norm. Naast de eisen die worden gesteld in de ISO 9001 norm, zijn aanvullende eisen gesteld met betrekking tot het inventariseren van risico’s en het voldoen aan de door de organisatie geformuleerde prestatiekenmerken, waaronder farmaceutische dienstverlening, veiligheidsaspecten rondom het voorschrijven en toedienen van medicatie, en de scholing van apotheekmedewerkers. Het bijbehorende ISO-certificaat heeft een prominente plek boven de ingang van de ziekenhuisapotheek gekregen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×