Geen extra onderzoek naar misstanden rond verkoop Nieuweroord

Er komt geen aanvullend, forensisch, onderzoek naar het handelen van ambtenaren en externe adviseurs die betrokken waren bij de mislukte verkoop van de voormalige zusterflat Nieuweroord aan projectontwikkelaar Bakels & Ouwerkerk uit Den Haag. Niet zozeer omdat de politiek geen vragen meer heeft, maar omdat men er vanuit gaat dat extra onderzoek geen zin heeft. uit het inmiddels afgeronde onderzoek van Deloitte blijkt dat ambtenaren weliswaar fouten hebben gemaakt, maar dat er geen opzet in het spel was. Deloitte ziet ook geen aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Audiofragment: Chris de Waard sprak achtereenvolgens met SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen, D66-raadslid Timo Gubbens, SLO-raadslid Joost van Breukelen en wethouder Van Woensel.

Of ook alle externe adviseurs die bij de verkoop betrokken waren wel zuiver op de graad zijn, staat niet vast. Probleem is dat die partijen geen medewerking hoeven te verlenen aan een onderzoek van de gemeenteraad. Met name de Stadspartij Leiden Ontzet drong aan op zo’n extra onderzoek, maar kreeg geen meerderheid achter zich. Die partij gaat in plaats daarvan nu ruim 50 vragen stellen aan het college. Als de antwoorden daartoe aanleiding geven, kan de raad alsnog besluiten dat nader onderzoek nodig is.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×