Leiden schrapt te dure plannen

Leiden gaat flink schrappen in de plannen die de gemeente de afgelopen jaren maakte. In het verleden stapelde de Leidse politiek jarenlang plan op plan. Stad van ambities was het devies. Maar langzamerhand drong het besef door dat niet alles ook echt kan worden uitgevoerd. Ook zonder crisis kosten de Leidse ambities honderden miljoenen meer dan de stad kan betalen. Tijd voor scherpe keuzes dus. Die worden de komende tijd gemaakt.

Audiofragment: Wethouder Van Woensel over de ‘wel-niet lijst’ die het college de gemeenteraad voorlegt.

Eind vorig jaar koos de gemeenteraad een hulpmiddel bij het maken van die keuzes. Het college stelde een aantal scenario’s op en de raad koos in meerderheid voor het scenario ‘Stadsvisie’. Daaruit volgen dan automatisch een aantal zaken die Leiden wel en niet meer gaat doen. Veel infrastructurele projecten gaan wel door. Bijvoorbeeld de investeringen in (de ontsluiting van) het Bio Science Park, de studentencampus Leidse Schans en studentenhuisvesting op het Wernink-terrein aan de Amphoraweg.

Wel-lijst:

Ook de Aalmarktplannen worden onverkort uitgevoerd en de binnenstad wordt getransformeerd in een 30 kilometer-zone. Ook op de zogenaamde ‘wel-lijst’ van het college onder meer: ondergrondse parkeergarages, poptempel De Nobel, de opwaardering van de Haven, de herinrichting van de Breestraat, het Singelpark, de uitbreiding van de Lakenhal, het Stationsgebied en het terrassenplein Beestenmarkt.

Niet-lijst:

Op de (nog) niet-lijst ook een hele serie ontwikkelingen die dus niet doorgaan of worden uitgesteld. Herstructureren van de Haarlemmerstraat, het ontwikkelen van het NUON-terrein, de Kaasmarkt, transferia en allerlei groene verbindingszones komen wellicht later nog eens aan de beurt. Nu is daar geen geld voor.

Definitief neemt het college afscheid van woningbouwplannen op het terrein van de volkstuinen in Leiden-Noord, het opengraven van de Stille en Lange Mare en een nieuwe 3 Octoberhal als de huidige aan het einde van zijn levenscyclus is. Ook gaat Leiden niet meer investeren in de herstructurering van bedrijventerreinen.

Een handvol dure plannen gaat wel door, ook al is er nog geen geld voor gevonden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het oplossen van de wateroverlast in de Oude Kooi.

De complete lijst staat in het raadsvoorstel waar de gemeenteraad zich binnenkort over zal buigen.

Leiden Werninkterrein


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×