Dit wordt volgens de provincie het uitzicht voor de Stevenshofbewoners als de Rijnlandroute op vier meter onder het maaiveld wordt aangelegd. (Visualisatie: PZH). Lees hier het hele inpassingsplan voor de Rijnlandroute.

Rijnlandroute vier meter onder maaiveld door Stevenshof

De Rijnlandroute wordt bij de Stevenshof circa vier meter verdiept aangelegd. Een verbetering vergeleken met de eerdere plannen waar de weg op slechts twee meter onder het maaiveld zou gaan lopen. Of de belofte aan de omwonenden – niet horen, zien of ruiken – gestand kan worden gedaan, is twijfelachtig. Gedeputeerde Ingrid de Bondt: “Niet ruiken lukt wel, maar of je hem ook echt helemaal niet ziet of hoort dat kan ik niet beloven”. De knoop Leiden West, dat is de aansluiting bij het Bio Science Park op de A44, wordt een stuk kleiner. Daardoor hoeven er geen bedrijven te worden verplaatst. De woningen in buurtschap Tienhuizen worden definitief gesloopt. Bij Maaldrift vrijwel zeker ook, maar daar wordt nog wel naar gekeken.

Audiofragment: Gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, Verkeer en vervoer) over de definitieve inpassing van de Rijnlandroute.

Aan de andere kant van de stad is de bypass door de Oostvlietpolder uit de plannen geschrapt. In plaats daarvan komt er een nieuwe Lammebrug. Die wordt twee keer zo breed en ook hoger zodat hij minder vaak open hoeft om schepen door te laten. Ook het Lammenschansplein wordt ‘stevig aangepakt’. Aan de kant van Vlietland komt de Rijnlandroute halverwege de polder uit op maaiveld-niveau om de aansluiting met de A4 te maken.

Volgens gedeputeerde De Bondt bleek het uiteindelijk niet mogelijk om de boortunnel onder Voorschoten te verlengen richting de Stevenshof. Volgens verschillende bewonersinitiatiefgroepen is dat wel degelijk een goed alternatief, maar de provincie maakt dus een andere keuze. Verkeerskundig zou de aansluiting op de A44 dan te ingewikkeld worden voor automobilisten. Ze is blij dat de verdiepte aanleg wel kan. Daardoor worden ook de twee waterwegen gespaard. De Veenwatering gaat in een aquaduct over de Rijnlandroute lopen en de Dobbewetering loopt over de tunnelbak heen.

Bij de Oostvlietpolder bleken minder natuursparende maatregelen mogelijk. “Maar doordat we eerder al hebben besloten dat er een diepe tunnel komt onder Voorschoten, komt de weg wel pas verder in de Oostvlietpolder op maaiveld”, aldus De Bondt die dat winst vindt. De aansluiting met de A4 vindt plaats met een ingewikkeld stelsel van wegen en bruggen. Het model wordt een ‘halve ster’ genoemd. De Bondt: “Dat is een hele goeie op inpassingsgebied. Op die manier hebben we zo min mogelijk milieu aantasting.”

De Bondt noemt de aanpassingen die vandaag bekend gemaakt zijn een ‘sterke verbetering’ ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Dat er hoe dan ook sprake zal zijn van overlast en aantasting van de omgeving erkent ze, maar, zo zegt ze: “Geen weg aanleggen veroorzaakt ook overlast. Dat zie je elke dag”.

De aanleg van de nieuwe snelweg tussen de A4 en de A44 begint op z’n vroegst in 2015. Waar er wordt gestart is nog niet bekend.

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×