Niet sloop, maar renovatie uitgangspunt toekomst Zeeheldenbuurt

Alle stoere taal van woningcorporatie Portaal ten spijt, is niet sloop, maar renovatie het uitgangspunt bij de gebiedsvisie voor de Zeeheldenbuurt die de gemeente samen met Portaal gaat opstellen. Ook heeft Portaal bij het opstellen van die plannen niet langer de leiding. De gemeente gaat de kar trekken. Daarmee hoopt een (bijna) raadsbrede meerderheid de grootste ongerustheid bij de bewoners weg te nemen.

Portaal stelde eerder een ‘agenda voor de gebiedsvisie’ op met daarin de uitgangspunten. Dat Portaal daarin stelde dat er sowieso grootschalige sloop nodig is, was tegen het zere been van de bewoners. Die voelden zich niet serieus genomen, nu ze alleen nog mee mochten praten over plannen die kennelijk al in beton gegoten waren. Dat het college van b&w Portaal leek te steunen bij dat sloopbesluit, dreef de zaak nog verder op de spits.

De raadscommissie Ruimte en Regio boog zich afgelopen avond over die lijst uitgangspunten. Toen vrijwel alle partijen zich kritisch uitlieten over de opstelling van Portaal, kwam wethouder Van Woensel met een aantal toezeggingen, waarvan de twee hierboven genoemde de belangrijkste zijn.

Ook wil hij de tekst van ‘de agenda’ op een aantal punten wel aanpassen. Die kan volgens de wethouder nu op verschillende manieren worden gelezen, waardoor ten onrechte de indruk is ontstaan dat het college de sloopplannen van Portaal omarmt. “Dat doe ik niet, maar ik wijs ze ook niet van de hand. In de tekst had wel duidelijk moeten staan dat het hier om een wens van Portaal gaat.” Vervolgens gaf Van Woensel overigens wel aan dat hij begrip heeft voor die wens ‘gezien de huidige woonwensen en de toekomstbestandigheid van het verouderde woningbezit.’

Verschillende partijen drongen aan op een inventarisatie van de woningen. Pas nadat goed in kaart is gebracht wat de staat is van de vooroorlogse huizen, kan er een goede afweging gemaakt tussen sloop en renovatie. Op verzoek van de bewoners was al eerder met Portaal afgesproken dat er een second opinion onderzoek komt. Dat is er nog niet, maar zowel raad als college dringen daar nu ook op aan.

Dat sloop niet langer een uitgangspunt is, bleek overigens ‘oud nieuws’. Al enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten dat renovatie altijd het uitgangspunt moet zijn bij vernieuwingsplannen. Dat feit had alleen niet iedereen meer scherp op het netvlies.

Leiden Zeeheldenbuurt


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×