Tientallen boetes voor illegale stoepborden

De bruikbaarheid van de blindegeleidestroken in het centrum houdt de gemoederen in Leiden al jaren bezig. Door de vele obstakels kunnen mensen met een visuele handicap er niet van op aan dat ze door de strook te volgen een veilige route te pakken hebben. Reden voor de gemeente om de strook te verleggen en vervolgens te gaan handhaven. Op woensdag- en donderdagmiddagen trokken opsporingsambtenaren van de gemeente de Haarlemmerstraat in om winkeliers erop de wijzen dat hun uitstallingen en reclameborden niet op de strook mogen staan. Maar liefst 51 hardnekkige overtreders kregen een prent, vijf stoepborden werden in beslag genomen.

Momenteel wordt bekeken of ook op de Breestraat een strenger handhavingsregime kan worden ingevoerd. In antwoord op vragen van D66-raadslid Lise-lotte Kerkhof antwoordt het college dat de indruk bestaat dat ook daar de plaatsing van reclameborden, mupi’s, straatmeubilair en andere uitstallingen problemen geeft voor het gebruik van de blindengeleidestrook. Er zijn nog geen klachten binnengekomen.

Naast het controleren en zo nodig uitdelen van boetes, gaat de gemeente het publiek ook actief wijzen op de stroken. Dat gebeurt met zogenaamde ‘bewustwordingsborden’ aan het begin en einde van de Haarlemmerstraat en in de stegen. Het plaatsen van dergelijke borden is in Assen goed bevallen. Daar leiden ze tot meer bewustwording, minder hinderlijk gedrag en tot minder gevallen van handhaving.

Een loze geleidestrook bij het station wordt binnenkort verwijderd. Een verzoek van het Platform Gehandicapten Leiden (PGL) om de taxistandplaats bij het station aan te passen wordt niet gehonoreerd. “Het plan van het PGL heeft als consequentie dat taxi’s die mensen met beperkingen vervoeren via het stationsplein moeten rijden. Het gevolg daarvan is dat in de praktijk ook andere taxi’s dat gaan doen. Het openstellen van het plein voor taxi’s zal de algemene veiligheid aantasten, zeker voor mensen met beperkingen,” zo denkt het college. Er wordt nu gekeken of er maatregelen denkbaar zijn die wel haalbaar zijn. “Binnen de gemeentelijke organisatie gaan we daar op een nieuwe, creatieve manier naar kijken.”

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×