BAM: "Churchill Avenue kan 185 miljoen goedkoper"

Specialisten van bouwbedrijf BAM hebben samen met het bedrijf Tunnel Safety Consults, een specialist in tuunnelveiligheid, de plannen, het ontwerp en de bouwmethodiek van de Churchill Avenue bekeken en concluderen dat de aanleg van deze variant van de RijnlandRoute ruim twintig procent goedkoper kan worden uitgevoerd dan de Provincie Zuid-Holland heeft berekend op basis van de milieueffectrapportage. Dat betekent dat weg weg 185 miljoen goedkoper uitvalt en daarmee niet duurder meer is dan de varianten langs de Stevenshof en door Voorschoten en de Oostvlietpolder. De bedenkers van de Churchill Avenue hebben ook steeds gezegd dat de provincie met verkeerde cijfers heeft gerekend. Ook zegt BAM de tunnel veel sneller te kunnen realiseren, zodat er minder overlast ontstaat tijdens de aanleg.

De Churchill Avenue is net als de andere varianten omstreden omdat omwonenden veel verkeer- en geluidsoverlast vrezen. De Churchill Avenue komt in de mer als beste, maar ook als duurste variant uit de bus. Daardoor zou de weg alleen gefaseerd aangelegd kunnen worden, waardoor het verkeer over de Dr. Lelylaan nog lange tijd bovengronds zou worden afgewikkeld. Als BAM gelijk heeft komt een ongefaseerde aanleg in beeld, waarbij het verkeer wel direct door een tunnel gaat rijden.
 

“De uitdaging om een tunnel door het stedelijk gebied van Leiden te realiseren heeft BAM ertoe bewogen de bestaande plannen en berekeningen nader te beschouwen. De oost-westverbinding tussen de A4 en A44 is noodzakelijk voor de ontwikkeling van Holland Rijnland. Vooral het tracédeel tussen de Torenvlietbrug bij Valkenburg en de A4 is door BAM nader bekeken. De conclusie is dat met een aangepast ontwerp en uitgekiende bouwmethodiek de realisatie technisch mogelijk is en financieel voordeliger uitvalt dan in de raming van het MER. Ten opzichte van de raming in het MER van 12 april 2011 van € 871 miljoen heeft BAM op basis van openbare informatie van de websites van Regio Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en Churchill Avenue becijferd dat de realisatie circa € 185 miljoen lager kan uitvallen.” Dat meldt BAM in een persverklaring. “De door BAM gekozen bouwmethodiek beperkt, in vergelijking tot de bouwmethodiek van Team Churchill Avenue, in sterke mate de overlast voor de omgeving. De bouw van de tunnel kan in kortere tijd gerealiseerd worden.”

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×