Provinciaal coalitieakkoord zonder RGL in de maak

Het ziet er naar uit dat Zuid-Holland inderdaad een coalitie krijgt van VVD, D66, CDA en SP. Die vier partijen onderhandelen sinds twee weken over het vormen van een nieuw provinciebestuur en zijn volgens bronnen binnen een aantal van die partijen al dicht bij een akkoord. De verwachting is dat aanstaande woensdag een concept-akkoord gepresenteerd kan worden. De achterban van de verschillende partijen moet er vervolgens mee instemmen voordat de formatieperiode definitief kan worden afgerond. Hoewel Zuid-Holland veel groter is dan onze regio, spelen Leidse issues naar verluidt een prominente rol in de onderhandelingen. Met name omdat een aantal grote infrastructurele onderwerpen (RijnGouweLijn, RijnlandRoute, Ringweg Oost) hier al jaren voor veel discussie zorgen. De RijnGouwelijn zou in het akkoord worden afgeserveerd.

D66 in Leiden heeft bij de raadsverkiezingen beloofd de lightrailverbinding door het centrum van Leiden tegen te zullen houden. Hoewel ook die partij na de verkiezingen moest erkennen dat de tram niet meer tegen te houden is, is de partij er heel veel aan gelegen de lokale verkiezingsbelofte alsnog in te lossen. Nu de economie tegenzit en er geen geld is om alle projecten op een goede manier uit te voeren, ziet D66 alsnog kans om de RGL te blokkeren. Er moet door dat gebrek aan middelen namelijk gekozen worden. De VVD, die als grootste partij uit de Statenverkiezingen kwam, gaf in de campagne al aan in zo’n geval te kiezen voor asfalt boven openbaar vervoer. De SP was nooit voorstander van de RijnGouwelijn en het CDA hecht vooral aan de RGL-West tussen Leiden en de kust.

Begin deze week stelde de Leidse VVD-minister Schultz 97 miljoen extra beschikbaar voor de bereikbaarheid in Zuid-Holland. De Provincie Zuid-Holland en samenwerkingsverband Holland Rijnland hadden vooral om een extra bijdrage voor de Rijnland Route gevraagd, maar de minister geeft Zuid-Holland nu de vrije hand. Het totale bedrag dat het rijk beschikbaar stelt voor de Rijnland Route, ruim 720 miljoen euro, is nu een zogenaamd ‘gebiedsbudget’ geworden. De provincie mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven, zolang het maar tot een betere bereikbaarheid leidt. Daarmee is de deur ook in financiële zin opengezet om de RGL te schrappen. Minister Schultz deed er zelfs nog een schepje bovenop door in een brief aan de Tweede Kamer zelf al de suggestie te doen dat de RijnGouwelijn ook wel als busverbinding kan worden aangelegd.

In totaal is er nu ongeveer een miljard euro beschikbaar voor het OV in de regio. Als het nieuwe college van Gedeputeerde Staten daar nog wat bijdoet, komt ook de aanleg van andere varianten van de Rijnland Route binnen bereik. Op dit moment is alleen een gefaseerde aanleg mogelijk van de F-variant van het tracé ‘Zoeken naar Balans’ waarbij de nieuwe weg tussen Katwijk en de A4 langs de Stevenshof, via een tunnelbak door Voorschoten en een ‘bypass’ door de Oostvlietpolder loopt.

In de regio is veel steun voor de variant Churchill Avenue, maar alleen als die ongefaseerd wordt aangelegd. In dat geval loopt de weg ondergronds door een tunnel onder de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan. Die variant is volgens de onlangs afgeronde milieueffectrapportage 175 miljoen duurder dan de alternatieve tracés, maar scoort op andere vlakken wel beter. Het Team Churchill Avenue stelt dat in de mer foutieve berekeningen zijn gemaakt en er bovendien geen rekening is gehouden met een forse meeropbrengst van hun alternatief. Als dat wordt gecorrigeerd is het verschil nog ‘slechts’ 55 miljoen euro.

Leiden Regio RijnGouwelijn RijnlandRoute


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×