Politie Hollands Midden moet agenten inleveren

Door en herverdeling van politiegelden moet het korps Hollands Midden het met een flink aantal agenten minder gaan doen. Dat blijkt uit een brief die minister Opstelten afgelopen week aan de Tweede Kamer stuurde. Korpsbeheerder van Hollands Midden is de Leidse burgemeester Lenferink. Hij is onaangenaam verrast door de korting die neerkomt op 103 fulltime politiebanen. “We hebben in Hollands Midden altijd heel efficiënt gewerkt. Zo min mogeljk overhead en daardoor relatief veel blauw op straat. Meer dan bij andere korpsen die minder efficiënt werkten. Doordat we nu terug moeten naar een gemiddelde operationele sterkte, lijkt het erop alsof we daar nu voor worden gestraft.”

Lenferink meldde de aangekondige korting afgelopen donderdag aan de raad. Hij wees er daarbij op dat het korps op de begroting eerder een tekort had van negen miljoen euro maar dat dat werd opgevangen door de opleiding van aspirant-agenten landelijk te betalen. Nu doet het korps dat nog zelf. Dat levert Hollands Midden zeven miljoen op. “Uit het landelijk verdeelsysteem zouden we ook twee miljoen krijgen. Financieel gezien is de begroting van het korps dus op orde.” Het bericht uit Den Haag kwam voor Lenferink dan ook als een donderslag bij heldere hemel. “De afgelopen maanden is uitvoerig met de minister gesproken over de verdeling van het politiebudget. Uit niets bleek dat dit eraan zat te komen.” Lenferink heeft de minister inmiddels een brief gestuurd waarin hij zijn verbazing en teleurstelling heeft geuit. Hij wil op korte termijn met Opstelten in gesprek.

Hoe de korting eventueel voor de politie in Leiden uitpakt, is nog niet bekend. Lenferink wil niet vooruitlopen op de bespreking met de minister. “Hoe een eventuele daling over het korps verdeeld gaat worden en welke verschuivingen waar optreden is nog niet beslist en dat zal sowieso nog wel even duren.”

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×