Foto: archief Sleutelstad.

Vereniging Oud Leiden legt waardevol karakter Zeeheldenbuurt uit

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden zijn twee brieven de deur uitgegaan: één naar het College van B&W en één naar woningcorporatie Portaal. In beide brieven legt de vereniging de waarde van de Zeeheldenbuurt uit, die op de nominatie staat om gesloopt te worden. De huizen van Portaal worden nog 10 jaar onderhouden en zullen gefaseerd plaatsmaken voor nieuwbouw. Naar de mening van stadshistoricus Cor Smit en de vereniging Oud Leiden vormt de Zeeheldenbuurt een waardevolle en onmisbare schakel tussen de ‘schil’ ten zuiden en De Kooi ten noord-oosten van de historische binnenstad. Grootschalige ingrepen in de Zeeheldenbuurt worden afgeraden, omdat dit een aantasting is van een historisch interessant en stedenbouwkundig waardevol geheel. Het grootste deel van de corporatiewoningen vertegenwoordigt, volgens de vereniging, een grote architectonische waarde.

De vereniging hoopt, dat het college en de woningcorporatie, net als bij de plannen van de oude Kooi, rekening wil houden met het advies en dringend verzoek van de Vereniging Oud Leiden.

Over de waarden van de Zeeheldenbuurt zijn onlangs twee waardevolle documenten verschenen: Van SteenhuisMeurs: de Cultuurhistorische verkenning van De Waard-Leiden, januari 2011 en Cor Smit : De Waard Historisch Advies, 22 februari 2011.

Cultuur Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×