Subsidie voor SSL

De gemeente wil de Stichting Stadsparkeerplan Leiden (SSL), die het parkeerterrein aan de Haagweg exploiteert, financieel ondersteunen. Met dat doel is er dit jaar een subsidie toegewezen. In een uitvoeringsovereenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd. De subsidietoezegging is voor één jaar omdat er onzekerheid is over het rijksbeleid voor gesubsidieerde arbeid. Het college verwacht hierover binnenkort meer duidelijkheid.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×