Wethouder De Haan in de productiehal van DZB. (Foto: Taco van der Eb).

De Haan blij met raadsbrede steun voor DZB-visie

Gisteravond hebben alle politieke partijen ingestemd met de nieuwe visie van DZB. Hierin staat meer regulier werken, bij gewone bedrijven, centraal. Wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen) reageert verheugd op de eensgezinde instemming: “De visie van DZB staat, en draagt de naam ‘Ambitie. Haal het beste uit jezelf!’. Uitgangspunt hierbij is, dat mensen de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen naar werken bij een gewoon bedrijf. Dit betekent ten eerste dat het werk dat DZB aan mensen biedt, deze ontwikkeling ondersteunt en is gericht op ‘leren’. De medewerkers van DZB bepalen daarbij zelf welke stappen zij binnen hun loopbaanontwikkeling maken.

De afgelopen jaren zijn de resultaten van DZB sterk verbeterd. Binnenkort worden de resultaten van DZB voor 2010 bekend gemaakt. DZB heeft financieel weer een goed jaar achter de rug. Ook heeft weer een grote groep medewerkers zich ontwikkeld naar een werkplek buiten DZB.

Da Haan: “De verlaging van de Rijkssubsidie voor sociale werkvoorziening brengt net als de nieuwe wetgeving financiële zorgen met zich mee. Ik heb grote waardering voor de wijze waarop DZB zich nu al voorbereidt op deze periode met zwaar weer. In zwaar weer is een heldere koers belangrijk. Die koers is er nu.”

Leiden Regio


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×