Gemeente gaat Vlietpark legaliseren

Het college wil de bestaande recreatiewoningen op het Vlietpark legaliseren. Het gaat daarbij om huisjes tot maximaal 55m2 op plekken waar al recreatieverblijven staan. Nieuwe huisjes mogen maximaal 40 m2 groot zijn.

Een deel van de bewoners van het Vlietpark leeft al jaren in onmin met eigenaar Laken. Die wil dat de huurders de grond kopen of anders vertrekken. Het feit dat de meeste huisjes ooit zonder de benodigde papieren zijn neergezet, zorgde voor veel onzekerheid en maakte het voor de eigenaren lastig om tot koop van de grond over te gaan.

Leiden vlietpark


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×