Wijkbijeenkomst bewoners Roomburg

Volgende week dinsdag zijn alle bewoners van Roomburg welkom bij een door de gelijknamige wijkvereniging georganiseerde vergadering. Er zullen allereerst een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden, omdat voorzitter Pim Holtz en enkele andere bestuursleden aftreden. Belangstellenden voor een bestuursfunctie, kunnen zich melden via bestuur@wijkroomburg.nl. Op de agenda van de vergadering staan verder onder meer het jaarverslag van de vereniging en een vooruitblik op 2011. Na de pauze zal de gemeente de stand van zaken en de vervolgplannen voor archeologisch park Matilo en park de Bult presenteren. De aanwezigen kunnen daar vervolgens vragen over stellen. De wijkbijeenkomst vindt plaats in Basisschool de Arcade en begint om 20.00 uur.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×