Spreekuur voor mantelzorgers

Mantelzorgers die hun verhaal kwijt willen, behoefte hebben aan advies of op zoek zijn naar informatie, kunnen volgende week dinsdag terecht bij het spreekuur van het Bureau Informele Zorg van Activite, dat tussen 14.00 en 16.00 uur plaatsvindt in de koepelzaal van de bibliotheek aan de Nieuwstraat. Mensen die langdurig en intensief voor een familielid of andere naaste zorgen, kunnen zonder afspraak binnenlopen voor advies, informatie of het maken van een afspraak met een consulent. Er is informatiemateriaal beschikbaar over allerlei voorzieningen en regelingen die voor mantelzorgers van belang kunnen zijn. Zo is er informatie over een financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers en materiaal over cursussen en bijeenkomsten. Bezoek aan het spreekuur is gratis. De bezoekers krijgen een kopje koffie of thee.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×