SP-raadslid Louk Rademaker overhandigt het rapport 'Werklozen aan het woord' aan commissievoorzitter Paul van Meenen. Wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA, werk en inkomen) kijkt toe. (Foto: Chris de Waard).

Werklozen ontevreden over commerciële reïntegratiebureaus

De Leidse SP heeft de afgelopen tijd onderzocht hoe werklozen in Leiden denken over de manier waarop ze worden ondersteund in hun zoektocht naar een baan. Vorige week bood SP-raadslid Louk Rademaker het rapport ‘Werklozen aan het woord’ aan aan Paul van Meenen, voorzitter van de raadscommissie voor Werk & Financiën. In het rapport staat hoe cliënten van reïntegratietrajecten deze ervaren. “Daarmee wil de SP de werklozen een stem geven in de komende discussie over de miljoenenbezuinigingen op het reïntegratiebudget,” aldus Rademaker: “Reïntegratiebeleid heeft als doel om werklozen weer aan het werk te helpen. De SP heeft nu onderzocht hoe de werklozen het zelf ervaren. Uit het rapport blijkt dat er grote verschillen zitten tussen gemeentelijke en commerciële trajecten. Ook het UWV scoort ronduit slecht.”

Leerwerktrajecten, waarbij mensen een opleiding volgen en tegelijkertijd werkervaring opdoen, blijken bijzonder geliefd. Vooral ‘De Stal’ (horeca-opleiding) en de beveiligingstrajecten zijn kwalitatief goed en bieden perspectief, vinden de ondervraagden. Positieve reacties zijn er ook op de zorg- en activeringstrajecten die bedoeld zijn om kwetsbare Leidenaren te helpen hun leven weer op orde te krijgen. De commerciële reïntegratiebureaus en het UWV komen bijzonder slecht uit het onderzoek. De begeleiding is onder de maat en er is geen ruimte voor scholing.

Hoewel slechts 52 werklozen de vragenlijst (deels) ingevuld terugstuurden, geven de antwoorden volgens Rademaker toch een betrouwbaar beeld van hoe de Leidse werklozen de begeleiding ervaren.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×