Hans van Egdom: "Huis van de Sport testcase voor Leidse raad"

“De Leidse gemeenteraad moet niet op de stoel van het college gaan zitten als de raad zich komende maand buigt over het al dan niet terecht stoppen van de aanbesteding van het Huis van de Sport.” Dat zegt oud-raadslid Hans van Egdom (GroenLinks) die als voorzitter leiding gaf aan de onderzoekscommissie die in 2008 de overschrijdingen op grote projecten in Leiden onderzocht. De conclusies van die commissie, neergeschreven in het rapport ‘Leiden, Stad van Ambities’, werden omarmd door zowel gemeenteraad als college.

“Er is nu het onafhankelijke rapport van Fakton. Dat moet leidend zijn in de komende discussie. Het college moet verantwoording afleggen aan de raad. Als de raad vindt dat de wethouder het niet goed heeft gedaan, moeten ze hem wegsturen. Het laatste wat de raad moet doen, is gaan mee-onderhandelen. En al helemaal niet met een aannemer die een groot belang heeft bij het doorgaan van het project. Dat is precies de reden waarom projecten in Leiden zo vaak tot overschrijdingen leiden,” zo stelt Van Egdom die de discussie die nu loopt rond het Huis van de Sport met meer dan gewone belangstelling volgt.

Van Egdom is positief over het besluit van het college om de stekker uit het Huis van de Sport te trekken toen bleek dat de risico’s voor de gemeente te groot waren. “Als de gemeenteraad nu de discussie aangaat met De Raad Bouw – één van de aannemers die zegt het project wel zonder risico’s voor de gemeente te kunnen realiseren – heeft ze niks geleerd van ons rapport. De gemeenteraad heeft niet voldoende kennis om dat spel te spelen. Je moet je als gemeenteraad niet laten gebruiken,” zo waarschuwt hij. “Iedereen moet zijn eigen rol spelen, de raad, het college, de ambtenaren. En niet op de stoel van de ander gaan zitten. Doet de raad dat wel, dan ondermijnt ze daarmee de positie van het college in toekomstige onderhandelingen. Iedereen weet dan: Als het bij het college niet lukt, is er altijd nog een gemeenteraad die politieke druk gaat uitoefenen. Bovendien geeft de raad daarmee ook haar eigen positie richting het college weg.”

Van Egdom heeft wel grote moeite met het feit dat het (vorige) college niet alle stukken aan de raad heeft overhandigd toen die een besluit moest nemen over het al dan niet aanbesteden van het Huis van de Sport. Daarbij is de financiële onderbouwing niet aan de raad beschikbaar gesteld, terwijl die wel was opgesteld. De gemeenteraad kon die daardoor niet meenemen in de afwegingen. “Een doodzonde van voormalig sportwethouder Witteman (PvdA),” zo vindt Van Egdom die het zichzelf en de rest van de toenmalige raad ook kwalijk neemt niet om dergelijke stukken te heben gevraagd: “Kennelijk zit het nog steeds onvoldoende in de genen van de gemeenteraad. Nu is er alsnog te laat besloten om te stoppen en dat kost dan toch maar weer 605.000 euro. Dat is veel geld.”

De positie van de huidige sportwethouder, Frank de Wit van D66, is in de ogen van Van Egdom niet aan de orde. “In tegendeel. Ik vind dat dit college met een daadkracht opereert die we tot nu toe maar weinig hebben gezien. Dat spreekt mij erg aan.” Van Egdom vindt wel dat het college in het geval van het Huis van de Sport wel heel erg voorzichtig heeft geopereerd door helemaal geen risico te willen lopen. “Je moet oppassen dat je niet doorslaat. Dan gebeurt er helemaal nooit meer wat in Leiden. Je moet kijken of je de risico’s kunt leggen bij de partij die er het meeste invloed op kan uitoefenen.”

Aanstaande maandagavond houdt de Stichting Huis van de Sport, als initiatiefnemer van het plan, vanaf 19.00 uur een bijeenkomst in de HomeTown Lounge van ZZ Leiden aan de Vijf Meilaan. Daar zal Paul Brandjes, directeur van De Raad Bouw uit Katwijk onder meer toelichten hoe zijn bedrijf de financiering van het project ter hand had willen nemen. Zo kocht hij zich bijvoorbeeld in bij een bank in Duitsland om via die weg meer financiers mee te krijgen. Brandjes kan zich, net als de initiatiefnemers, totaal niet vinden in het rapport van Fakton en de conclusies die het Leidse college eraan verbindt.

Leiden Sport huisvandesport


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×