VVD blijft hameren op faillissement Pieterskerk

De Pieterskerk moet zich nader beraden op de positionering als top(congres)locatie met bijbehorende hoge tarieven. Dat zei D66-raadslid Timo Gubbens afgelopen avond tijdens de bespreking van de voorgenomen verkoop van de proveniershuisjes van de Pieterskerk in de raadscommissie Werk & Financiën. De kerk wil de huisjes verkopen aan een semi-publieke instelling. Bijvoorbeeld een Leidse woningbouwcorporatie of een stichting die nu al monumenten in de stad beheert.

Het college steunt dat voornemen en D66 is het daarmee eens. De PvdA en de SP sloten zich daarbij aan. Ook GroenLinks vindt zo’n verkoop de beste optie zolang het niet aan een commerciële marktpartij is. Ook het CDA kan zich daar in vinden. De VVD gaat voor een ander scenario. Die partij vroeg het college opnieuw om serieus te onderzoeken of de Pieterskerk niet failliet kan gaan om vervolgens met schone lei een doorstart te kunnen maken. Het acute liquiditeitsprobleem van de kerk, zo’n zeven ton restschuld van de restauratie, wil de partij van Paul Laudy oplossen met een éénmalige subsidie van een miljoen uit de NUON-gelden.

Laudy: “De Pieterskerk is heel belangrijk voor Leiden. Cultureel erfgoed. En dat moet je niet verkopen. Omdat ook de exploitatie van de Pieterskerk momenteel een tekort laat zien, denkt Laudy dat de verkoop geen soelaas biedt en de kerk binnen de kortste keren weer de hand op komt houden voor extra subsidie. Volgens Laudy moet de Pieterskerk jaarlijks zeker twee ton extra omzet gaan draaien om uit de kosten te komen. Alleen Leefbaar Leiden en de ChristenUnie zien wel iets in het voorstel van de VVD. Duo-raadslid Mart Keuning van de CU wil bovendien dat de raad de Pieterskerk binnenkort opnieuw op de agenda zet. Keuning: “Ik weet niet hoe het met de rest van de commissie is gesteld, maar ik ben een beetje de horizon kwijt. De Pieterskerk komt keer op keer om geld vragen en heeft steeds weer excuses voor de tekorten. Bij zo’n monument blijft de toekomst altijd onzeker en als ze weer op de stoep staan, kijken we niet de andere kant op.” Keuning wil daarom een keer uitgebreid over de toekomst van de Pieterskerk praten.

Voor Leefbaar Leiden is de maat vol. Fractievoorzitter Daan Sloos ziet de Pieterskerk als een blok aan het been van de gemeente en wil er geen cent meer insteken. “We hebben al vreselijk veel in de kerk geïnvesteerd, maar het komt gewoon nooit meer goed. Met het nieuwe beleid prijst de kerk zich bovendien letterlijk uit de markt. Een mogelijk faillissement moeten we in elk geval goed onderzoeken.” De verkoop van de huisjes is voor Sloos niet bespreekbaar, maar een miljoen aan NUON-geld wil hij ook niet in de kerk steken. “dat is geld van alle Leidenaren en niet iedereen wil dat in de kerk steken.” De oplossing moet in zijn ogen komen van een nieuw bestuur en een nieuw beleid. Ook de Partij voor de Dieren wil de huisjes bij de kerk houden. Voor fractievoorzitter Dick de Vos voelt een verkoop als het van de hand doen van het tafelzilver. In combinatie met een exploitatietekort vreest hij dat het alleen maar leidt tot uitstel van executie.

Wethouder Jan-Jaap de Haan is mordicus tegen een faillissement van de kerk. Dat is niet alleen onnodig; het leidt bovendien tot enorme materiële en inmateriële schade voor de gemeente, de partners en leveranciers van de kerk en het kerkbestuur. Bovendien vreest hij de goodwill te verspelen bij sponsoren, fondsen en congresorganisatoren. Los daarvan vindt hij een dergelijke discussie niet opportuun: “De Stichting Pieterskerk heeft een tekort en komt zelf met een oplossing: de verkoop van de proveniershuisjes met de optie ze weer terug te kopen als het beter gaat. Het zou wel heel raar zijn om daarop te reageren met een onderzoek naar de mogelijkheid om ze failliet te laten gaan,” aldus De Haan die verder helemaal niet zo negatief staat tegenover de exploitatiemogelijkheden van de kerk. “De branche waarin de kerk opereert is wel conjunctuurgevoelig, maar ondanks dat is er nooit een programmasubsidie verleend. Alle subsidies zijn tot nu toe gegeven voor de restauratie. Dat alleen al is in Nederland uitzonderlijk voor dergelijke monumentale lokaties.”

De Haan vindt de verkoop in dit geval ook helemaal geen probleem. Als kopers zijn alleen Leidse woningbouwcorporaties in beeld en stichtingen die in Leiden al monumenten beheren. De oproep van de VVD kan hij dan ook niet plaatsen. “Uw partij stond voorop om een hele lijst gemeentelijke monumenten in de verkoop te doen. Wat maakt het nu uit of die huisjes van de Stichting Pieterskerk zijn of van een Stichting behoud huisjes Pieterskerk die ze bovendien veel beter kan verhuren omdat dat geen core business is van het kerkbestuur. U stelt nu subsidie voor, terwijl daar niet om wordt gevraagd.”

De VVD liet zich niet overtuigen en komt bij de raadsbehandeling op 10 maart met een motie om de huisjes niet te verkopen en het tekort op te lossen met een éénmalige subsidie van een miljoen euro uit de opbrengst van de verkoop van de gemeentelijke NUON-aandelen.

Leiden pieterskerk


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×