De vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen van de politieke partijen die deelnamen aan het debat over de RijnlandRoute werden door de organiserende Wijkraad Stevenshof uitgedaagd om te kiezen voor één van de mogelijke varianten: N11-West (langs de Stevenshof en door Voorschoten), de Churchill Avenue (met tunnel onder de Churchilllaan) of helemaal geen nieuwe weg. De echte twijfelaars mochten plaatsnemen bij het vraagteken (Foto's: Chris de Waard).

TCA: "Provincie rekent met achterhaalde gegevens Churchill Avenue"

Het Team Churchill Avenue (TCA), een burgerinitiatief dat de afgelopen jaren een alternatief maakte voor de RijnlandRoute die de A44 met de A4 moet gaan verbinden, is bang dat de provincie Zuid-Holland hun veelgeprezen variant ‘stukrekent’ waardoor het geen serieus alternatief meer is. Het TCA is al jaren bezig met een alternatief plan waarbij de nieuwe wegverbinding niet alleen stiller en schoner wordt aangelegd, maar waarbij ook een aantal verkeersproblemen in Leiden wordt opgelost. Het houdt bovendien rekening met een echte ringweg om Leiden. Mocht die er in de toekomst ooit komen. In overleg met omwonenden, aannemers, tunnelexperts en verkeerskundigen worden de plannen bovendien regelmatig geoptimaliseerd. Naar nu blijkt heeft de provincie veel van die aanpassingen niet meegenomen in de berekeningen, waardoor er, volgens de initiatiefnemers, ten onrechte wordt gerekend met een forse risico-opslag. Daardoor wordt het plan stukgerekend, zo vreest woordvoerder Willem van der Pol.

Omdat het TCA in hun plannen voor een deel uitgaat van innovatieve technieken, houdt de provincie rekening met een verhoogd risico, waardoor de kosten hoger uit zouden kunnen vallen. Het TCA stelt juist dat de kosten daardoor mee zullen vallen. Ook hebben ze goede hoop dat de bouwtijd fors kan worden teruggebracht, waardoor veel bezwaren die omwonenden nu nog hebben in verband met overlast tijdens de bouw, kunnen worden verminderd.

De belangrijkste redenen dat er door de provincie, in de ogen van het TCA, zo onzorgvuldig wordt gewerkt is de enorme tijdsdruk waaronder de plannen moeten worden doorgerekend. Als het provinciebestuur niet voor 1 mei aanstaande een besluit heeft genomen, dreigt de rijksoverheid haar bijdrage van bijna 400 miljoen in te trekken. Verschillende partijen gaven afgelopen avond aan daar niet zo heel zwaar aan te tillen. Ze gaan er van uit dat ook minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) liever een voldragen dan een afgeraffeld plan heeft.

Van de partijen die afgelopen avond aanschoven bij het debat in Wijkcentrum Stevenshof, stonden de meesten nu al het meest sympathiek tegenover de variant Churchill Avenue. Wel baren de kosten hen zorgen. Ook Willem van der Pol moet toegeven dat hun variant 50 tot 100 miljoen duurder kan uitpakken dan de andere tracés waartussen gekozen moet worden. Maar daar krijgt de regio dan wel veel meer voor terug, zo hield hij de goedgevulde zaal voor. Ook is de ‘winst’ van de vrijkomende ruimte boven de tunnel, die in de TCA-variant onder de Churchilllaan doorloopt, nog niet in hun plannen meegenomen.

Van de partijen zijn het Platform Lokale Partijen (PLP), de ChristenUnie, D66, partij 50-plus en de Partij voor de Dieren in principe voor de Churchill Avenue. GroenLinks en de SP zien liever helemaal geen Rijnlandroute, maar kiezen als die er toch moet komen ook voor de Churchill Avenue. De PvdA noemt dat tracé ‘buitengewoon interessant’. Het CDA wil pas een keuze maken als de milieueffectrapporages zijn afgerond. Dat geldt ook voor de VVD, maar die partij staat nu wel positiever tegenover de Churchill Avenue dan voorheen. Tiemen Brill van die partij gaf aan eerst tegen de CA te zijn geweest in verband met de kosten, maar constateerde dat ook de N11-West nu steeds duurder wordt. Eerder werd bij die variant uitgegaan van een open tunnelbak, maar gedeputeerde Asje van Dijk gaf enkele maanden geleden zelf al aan dat dat technisch niet blijkt te kunnen, waardoor er sowieso ook daar een dure tunnel moet worden opgenomen. De VVD wil wel persé dat de weg ongefaseerd wordt aangelegd. Brill: “We hebben liever geen weg, dan een halve weg”. Rosa van der Tas van D66 Zuid-Holland wil de RGL-Oost, van Leiden naar de kust, vervangen dor een vrije busbaan. Het geld dat daarmee wordt bespaard kan dan naar de Churchill Avenue. Een slecht idee vonden o.a. GroenLinks en de SP die geen OV-geld in asfalt willen steken.

Het meest uitgesproken was GroenLinks. Statenlid Alfred Blokhuizen vindt het idioot om zoveel geld uit te geven voor een stukje weg. “Vanmiddag was er toevallig een economie debat in het Provinciehuis. Daar gaf Transport en Logistiek Nederland aan 34 miljoen per jaar te verliezen door de huidige files. Dat maakt de terugverdientijd van de RijnlandRoute 40 tot 50 jaar. Een slechtere investering kunnen we niet doen.”

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×