De Raad Bouw wil risico's Huis van de Sport op zich nemen

Directeur Paul Brandjes van De Raad Bouw uit Katwijk zegt het Huis van de Sport te kunnen realiseren zonder dat de gemeente Leiden ook maar één euro risico loopt. Hoe, dat vertelt hij tijdens een presentatie op 28 februari die hij samen met de initiatiefnemers van het Huis van de Sport organiseert. Op de uitnodigingenlijst staan alle Leidse raadsleden, de sportverenigingen, de pers, belanghebbende organisaties uit de stad en omwonenden. Brandjes zal daar toelichten hoe zijn bedrijf alle financiële en niet-financiële risico’s voor haar rekening neemt en ook afdekt.

“We zullen laten zien dat het Huis van de Sport op een beheerste manier en zonder onvoorziene risico’s voor de gemeente Leiden kan worden gerealiseerd,” zo schrijft hij in een brief aan de Leidse gemeenteraadsleden. “Van u wordt verwacht dat u beslissingen neemt die een grote impact hebben op de burgers van Leiden. Daarvoor dient u juist en volledig geïnformeerd te zijn. Feit is dat u in een eerder stadium onjuist bent geïnformeerd.”

Die raadsleden buigen zich een dag later, op 1 maart, over het rapport van Adviesbureau Fakton. Daarin staat dat het college terecht met de aanbesteding is gestopt en dat het hele project nooit haalbaar is geweest. Met name omdat de bouwers de parkeeropbrengsten veel te hoog in hebben geschat. De marktpartijen zouden dat volgens het rapport nu ook erkennen. Volgens Brandjes klopt daar niks van: “Nergens in mijn besprekingsverslag kan ik een passage vinden die recht doet aan de mededeling van Fakton en B&W dat wij de parkeeropbrengsten te rooskleurig hebben ingeschat. Sterker nog, we hebben die opbrengsten op nihil gesteld en denken dat eventuele opbrengsten uitsluitend de kosten van onderhoud en personele kosten zulen dekken.”

Om zijn woorden te onderbouwen heeft Brandjes het verslag van het gesprek dat hij op 10 januari van dit jaar had met de gemeente en de onderzoekers van Fakton naar alle raadsleden gestuurd. Die mogen daar wat Brandjes betreft hun eigen conclusies uittrekken.

Leiden Sport huisvandesport


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×