Ook SP boos over afpakken loon medewerkers 'De Stal'

Eerder deze week vroegen de PvdA en GroenLinks om spoedpverleg met CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan over het voornemen van het Leidse college om mensen die bij lunchcafé De Stal op het biosciencepark een reïntegratietraject volgen hun salaris af te pakken. Nu voegt ook de Leidse SP-fractie zich bij de tegenstanders van het plan om medewerkers daar voortaan alleen nog met behoud van uitkering aan het werk te zetten. Tot nu toe kregen werknemers in het horeca-opleidingsproject De Stal het minimumloon. Afgelopen vrijdag maakte De Haan bekend dat de lichting nieuwe werknemers die komende maand dit traject ingaat geen loon meer krijgt, maar alleen hun bijstandsuitkering behoud. Dat scheelt Leiden zo’n 13.000 euro per persoon per jaar. De Haan wijst erop dat mensen die nu bij De Stal werken niet te maken krijgen met de maatregel.

De SP is woest. Raadslid Louk Rademaker: “Daarmee betaal je de werknemers tot wel 500 euro per maand minder. Deze mensen zitten nu al op het minimuminkomen. Dit is niet alleen asociaal en onchristelijk, het is ook in strijd met de afspraken die wij in dit college gemaakt hebben dat de zwaksten in de samenleving worden ontzien.”

‘De Stal’ is een reïntegratietraject van Reïntegratie Leiden (DZB). In de voormalige stal van stier Herman is een Grand Café gevestigd waar de werknemers een jaar horeca-ervaring opdoen en tegelijkertijd een MBO opleiding horeca volgen. De bedoeling is dat de werknemers daarna een reguliere baan vinden in de horeca. Tot nu toe heeft meer dan de helft van ex-werknemers een vaste baan gevonden in de horeca. Daarmee is De Stal een succesvol reïntegratietraject, erkend ook het college. In september 2010 besloot de gemeenteraad nog dat succesvolle reïntegratietrajecten door moeten gaan.

Onlangs werd duidelijk dat Leiden 16 miljoen per jaar moet gaan bezuinigen op het reïntegratiebeleid. De overheid kort de gemeenten fors om zo de landelijke bezuinigingen van 18 mijlard te halen. Rademaker erkent dat: “Het is waar dat er bezuinigd moet worden, maar in het college hebben we juist afgesproken dat daarbij de zwaksten in de samenleving worden ontzien. Toch gaat er extra geld naar wegen, parkeergarages, economische lobbyclubjes, prestigeprojecten zoals bij de Aalmarkt en zelfs de meeuwen in deze stad krijgen er extra geld bij. Het college kan niet met droge ogen beweren dat ze niet anders kan dan het inkomen van de armste Leidenaren verlagen. Wij verwachten dan ook dat dit onzalige plan van tafel gaat.”

Wethouder De Haan reageert geprikkeld op de kritiek die PvdA, GroenLinks en de SP hebben. “Het gaat hier om verloningsprojecten. Het is al sinds augustus vorig jaar bekend dat we daarmee gaan stoppen. Ze zijn te duur en de uitkomst van de evaluatie is ook niet altijd even positief. Bovendien is het een vorm van reïntegratie die we pas 2,5 jaar op verzoek van de raad inzetten. Het is betaald uit reserves en die zijn nu op. Verder bezuinigt Leiden ook niet zelf op het beleid, maar we voeren rijksbezuinigingen door. Als je maar 20% van je budget overhoudt, moet je toch echt maatregelen nemen.”

Dat er bij ‘De Stal’ nu mensen aan de slag gaan met behoud van uitkering in plaats van op basis van het minimumloon, voor de gemeenteraad het nieuwe beleid heeft vastgesteld, is eigenlijk toeval. De Haan: “Ik kreeg te horen dat er op 1 maart een nieuwe groep van acht mensen aan de slag wil onder de nieuwe voorwaarden. Het gaat hier ook niet om participatiebanen, maar om een cursus van een half jaar. De mensen doen mee op basis van vrijwilligheid. Ik kon dus kiezen tussen die mensen een maand langer thuis laten zitten of ze alvast te laten starten. Bovendien had ik De Stal dan moeten sluiten totdat de raad een besluit heeft genomen, want zonder deze mensen kan het niet draaien.” De mensen die nu al bij ‘De Stal’ aan de slag zijn, ronden hun traject op 28 februari af. Niemand raakt door de beleidswijziging dus het huidige inkomen kwijt.

Leiden reïntegratiebeleid


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×