Oppositie verbijsterd door ontijdige wijziging reïntegratiebeleid

Door enorme bezuinigingen van de rijksoverheid op lokale werkgelegenheidsprojecten is Leiden gedwongen om het reïntegratiebeleid fors bij te stellen. Het college heeft een plan klaar en de raad zal zich daar binnenkort over buigen. Onderdeel is het vervangen van bepaalde trajecten door werken met behoud van uitkering. De PvdA en GroenLinks willen aanstaande donderdag spoedoverleg met wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA, werkgelegenheid) in de raadscommissie, omdat uit een brief van De Haan aan de gemeenteraad blijkt dat de gemeente al voordat de raad zich over dit onderwerp heeft kunnen buigen het nieuwe beleid invoert. “Onze fracties zijn buitengewoon onaangenaam verrast,” zo schrijven PvdA-raadslid Van Ette en GroenLinks raadslid Jan-Thijs Leeuwrik-Nieborg in hun verzoek om het spoedberaad.

In een brief die afgelopen vrijdag bij de raadsleden in de mailbox plofte, schrijft de wethouder dat de reïntegratietrajecten bij ‘De Stal’ zo succesvol zijn dat het college ze voortzet. Echter niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar door de kandidaten met behoud van hun uitkering aan het werk te zetten.

‘De Stal’ is een lunchcafé op het biosciencepark waar Reïntegratie Leiden, onderdeel van DZB, moeilijk bemiddelbare kandidaten een opleiding tot horeca-assistent laat volgen. Het is de bedoeling dat minimaal 50% uitstroomt naar een reguliere baan. Momenteel ligt dat percentage op 54%. Van de 42 kandidaten die vorig aan het traject zijn begonnen zijn er zeven ontslagen en zijn er twee langdurig ziek. Negen kandidaten zijn nog bezig en 24 hebben het traject afgerond. Daarvan hebben er 18 nu een baan bij een reguliere werkgever. De volgende lichting start in maart. Als het aan het college ligt dus met behoud van uitkering. Iets waar de PvdA en GroenLinks grote moeite mee hebben.

Leiden reïntegratiebeleid


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×