Universiteit krijgt Hazelhoffcentrum

De Universiteit Leiden gaat een Hazelhoffcentrum oprichten. Jurist Rob Hazelhoff en zijn vrouw Gerda, die vorig jaar vlak na elkaar overleden, hebben de universiteit een groot legaat nagelaten. Met dat legaat wordt een kenniscentrum gefinancierd, gericht op het financiële recht. Rob Hazelhoff was als alumnus nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de universiteit. Hij kende een grote carrière in de internationale bankwereld. De afgelopen jaren steunde hij en zijn vrouw de Leidse rechtenfaculteit met twee deeltijdleerstoelen op het terrein van het financiële recht. Het echtpaar vond dat Leidse rechtenstudenten met belangstelling voor het privaatrecht meer zouden moeten weten van de ontwikkelingen in het Amerikaanse bank- en effectenrecht. Zonder die kennis was het volgens hen niet meer mogelijk in een internationale bancaire omgeving te opereren. De heer en mevrouw Hazelhoff wilden de Leidse rechtenfaculteit met hun hele nalatenschap in staat stellen een kenniscentrum op te zetten. Door hun legaat kan het nog op te richten Hazelhoffcentrum beschikken over een budget van enkele tonnen per jaar.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×