Geen herstructurering Slaaghwijk

Het college wil Slaaghwijk niet grootschalig herstructureren. In plaats daarvan adviseren burgemeester en wethouders de gemeenteraad, om samen met woningcorporaties Portaal en De Sleutels door te gaan met gerichte acties en projecten, zoals dat nu in het project `Slaaghwijk aan de Slag’ook al gebeurt. In dat geval hoeft er geen gebiedsvisie opgesteld te worden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×