Nog geen duidelijkheid over waarde vrijplaatspanden

Het duurt nog zeker een maand voor duidelijk wordt hoeveel de panden aan het Vrouwenkerkhof en de Dolhuissteeg precies waard zijn. De gemeenteraad heeft besloten dat die panden tegen een marktconforme prijs verkocht kunnen worden aan de voormalige Vrijplaats Koppenhinksteeg. Volgens de eerste taxatie de de gemeente liet doen, gaat het om een bedrag van 541.000 euro. Kort daarop besloot de raad om de panden een monumentele status toe te kennen en werd er ook een restauratieverplichting opgenomen. Dat leiddt tot een hertaxatie die een ton lager uitviel.

Nog steeds veel te veel vindt de vrijplaatsorganisatie die daarom twee weken geleden op haar beurt een ‘contrahertaxatie’ liet uitvoeren. Volgens Reinier Verbeek van de vrijplaats is daar nog geen éénduidig bedrag uitgekomen, maar kan de waarde nog steeds ook heel goed negatief uitvallen. Verbeek: “De gemeente heeft een terugkooprecht op de panden bedongen. Het hangt er helemaal vanaf onder welke voorwaarden dat gebeurt en hoe we moeten renoveren. Dat is nog niet duidelijk.”

De vrijplaats en de gemeente hebben elkaar nu over en weer huiswerk gegeven en praten op 3 maart verder. De vrijplaats moet dan een gedetailleerd restauratieplan klaar hebben, de gemeente moet duidelijkheid verschaffen over de uitgangspunten voor een eventuele terukoop als de vrijplaats ooit weer van de panden af wil. De vrijplaats wil garanties dat de restauratiekosten, in een eerste schatting gaat men uit van ruim 981.000 euro, ook echt leiden tot een waardevermeerdering van minimaal dat bedrag. Ook wil Verbeek precies van de gemeente weten tot welk niveau er gerestaureerd moet worden: “We maken van de 10 pandjes een vrijplaats met grote ruimtes. Als je het zou renoveren tot het niveau van woonruimte, kan je er zo nog een miljoen bij optellen.”

Als de prijs die de vrijplaats uiteindelijk voor de panden moet betalen wordt opgeteld bij de restauratiekosten, moet de waarde na restauratie minimaal optellen tot dat bedrag. Lukt dat niet, dan is er geen bank die een hypotheek zal willen verstrekken.

Leiden Linkse Kerk


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×