Aanleg Velostrada in volle gang

Er wordt in Voorschoten weer hard gewerkt aan de aanleg van de Velostrada, de snelfietsroute langs het spoor tussen Den Haag en Leiden. In december werd het werk stilgelegd vanwege de vorst en omdat bleek dat de fundering niet overal sterk genoeg was om direct overheen te asfalteren. Nu de vorst opgetrokken is en de aannemer een oplossing gevonden heeft voor de fundering, is het werk weer hervat. Om te zorgen dat het fietspad zo snel mogelijk klaar is, wordt er op drie plaatsen tegelijk gewerkt. Langs de Raephorst en het Geestwoningpad (tussen kasteel Duivenvoorde en station Voorschoten) wordt eerst een nieuwe fundering aangebracht, waarna er geasfalteerd kan worden. Deze noodzakelijke funderingswerkzaamheden kosten extra tijd. Daardoor kan dit deeltraject naar verwachting begin april weer open en niet al medio maart zoals op de borden staat. Tegelijkertijd wordt de bocht rond tennispark Forescate aangepakt. Daarna wordt het Van Wassenaerlaantje tussen het tennispark en de rotonde op de Wijngaardenlaan aangelegd. Naar verwachting is dit deel half maart klaar. Het derde deeltraject waar vanaf nu weer wordt gewerkt is de Oranjewatering en het Gershwinpad tussen de houten brug bij het Strauzplantsoen en zwembad ’t Wedde. Ook hier wordt eerst de noodzakelijke nieuwe fundering aangebracht, waarna er geasfalteerd kan worden. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden bleek dat het beter is om de brug in de Oranjewatering ter hoogte van het Strauzplantsoen en de houten brug bij zwembad ’t Wedde te vervangen. De gemeente onderzoekt nu of volledige vervanging echt nodig is. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers omgeleid via een route die zo dicht mogelijk langs de oorspronkelijke route loopt. Deze wordt met gele omleidingsborden aangegeven. Op www.Zuid-holland.nl/velostrada is actuele informatie over de werkzaamheden te vinden.

Leiden Regio


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×