Vragen GroenLinks over plannen Donkersteeg

Naar aanleiding van berichten op onder andere Sleutelstad, vraagt GroenLinks het college om duidelijkheid over de plannen met de Donkersteeg. Volgens genoemde berichtgeving wil de gemeente de Donkersteeg als proeftuin gebruiken, waarbij er onder meer nieuw straatmeubilair wordt aangebracht en de bestrating wordt vervangen. GroenLinks heeft geen moeite met de pilot als het gaat om onder meer het plaatsen van nieuw straatmeubilair. Wel plaatst de partij vraagtekens bij de herbestrating, met name omdat de bestrating in de steeg en een groot deel van het winkelgebied niet zo lang geleden vernieuwd is. De partij verwacht bovendien dat de pilot, als die succesvol blijkt, wordt uitgerold over een groter gebied, dat dan dus ook opnieuw bestraat zal worden. IN deze tijd van bezuinigingen, bevreemdt het GroenLinks dat het vervangen van feitelijk nieuwe bestrating, prioriteit krijgt.

GroenLinks wil hierover meer duidelijkheid van het college. De partij wil onder meer weten waarom juist gekozen is voor de Donkersteeg, die volgens de partij de bottleneck van de voetgangersstroom door het kernwinkelgebied is. Bovendien hebben de winkeliers daar al de nodige overlast ervaren van het opnieuw bestraten van de brug. GroenLinks wil verder weten hoe de gemeente beoordeelt of de proef zo succesvol is dat verdere toepassing in het winkelgebied gewenst is. De partij is daarbij benieuwd welke straten in aanmerking voor overname van de proef komen. GroenLinks vraagt verder wanneer de huidige bestrating gelegd is en wat de geschatte kosten voor vervanging zijn. Ook vraagt de partij waarom de nu liggende bestrating niet kan blijven, waarbij de rest van de uitstraling van het kernwinkelgebied daar op wordt aangepast.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×