De indieners van het plan voor een proef met vrije binnenkomsttijden in de Leidse horeca met v.l.n.r. Elze 't Hart (D66), Margreet van Wijk (VVD) en Robert-Jan van Ette (PvdA). (Foto: Chris de Waard).

Vrije inlooptijden Leidse horeca stap dichterbij

Een meerderheid van de Leidse raad steunt het plan van D66, de VVD en de PvdA om de plannen voor vrije inlooptijden voor de Leidse horeca voor te leggen aan de stad. De inspraakreacties worden dan meegenomen bij de inhoudelijke discussie die daarna volgt. Dat kan leiden tot aanpassing van het plan of, in theorie, tot afstel. Die kans lijkt maar klein. De indieners van het initiatiefraadsvoorstel staan nog steeds pal achter het plan en hebben een meerderheid. Bijna alle andere partijen zijn tegen, omdat ze vrezen voor meer overlast in het centrum en hoge kosten voor extra politie-inzet. De indieners zijn daar niet zo bang voor. In Groningen bijvoorbeeld is een dergelijk systeem al eerder ingevoerd en na evaluatie verlengd. Een toename van 12% aan geweldsdelicten in de hoofdstad van het noorden kan volgens VVD-raadslid Margreet Van Wijk niet worden toegeschreven aan de horecatijden.

Burgemeester Lenferink deed afgelopen avond nog een ultieme poging om de drie indienende partijen tot inkeer te brengen. Tevergeefs. Lenferink: “Horeca en geweld gaan samen. In Leiden zie je in de uitgaansgebieden een hele forse piek. Dat leidt soms tot zeer, zeer ernstige problemen voor de openbare orde.” De burgemeester refereerde daarbij aan de extra politie-inzet die recent nodig is geweest om problemen bij de Oude Harmonie en discotheek Next de kop in te drukken: “Zoiets kost heel veel capaciteit en geld. En hoe later het wordt, hoe ernstiger de problematiek.” Volgens Lenferink is ook minder dan een kwart van de Leidse bevolking voor de verruiming. Dat blijkt uit een peiling onder het LeidenPanel.

Bij de meeste andere partijen gingen de handen ook al niet op elkaar. Peter Labrujère van de Stadspartij Leiden Ontzet was nog het meest gematigd in zijn oordeel. Wel is hij bang dat rokers de hele nacht voor de cafédeuren rondhangen als ze gewoon weer naar binnen mogen. De ChristenUnie vindt dat er veel te weinig bekend is over de mogelijke problemen en kosten en wil zonder degelijk onderzoek deze ‘gok’ niet nemen. Het CDA heeft ook geen goed woord over voor het voorstel. Raadslid Patrick Meijer van die partij haalde een opmerking van VVD-raadslid Van Wijk aan die eerder op de avond had gezegd dat 2011 wat de VVD betreft het jaar van de handhaving moet worden: “Nooit werd er zo snel met een voornemen gebroken.” Ook voor de SP hoeft het allemaal niet. Raadslid Julian van der Kraats: “Het is een erg slecht idee. We hebben in Leiden een goed uitgaansleven dat vroeg op gang komt. Dat wordt hierdoor alleen maar later, met alle ellende van dien.”

Naast de politiek lieten ook twee burgers van zich horen. Kroegbaas Harold Flurke van Café Schommelen is warm voorstander van het vrijgeven. “Ik ga het zelf niet doen, maar dan stuur ik mensen gewoon door naar die paar collega’s die wel langer openblijven.” Hij denkt niet dat er veel zal veranderen omdat veel cafés al hebben aangegeven niet langer open te blijven dan nu. “Degenen die het wel willen, kunnen het dan tenminste. Ik ben voor vrijheid. Bovendien is er vraag naar.”

Namens de binnenstadscomités sprak Jaap van Meijgaarden in. De voorzitter van wijkvereniging Pancras West heeft de naam overal tegen te zijn en die maakte hij ook nu weer waar. Hij zei blij te zijn dat de overlast de laatste tijd juist wat minder is geworden en vreest dat het weer de verkeerde kant op gaat als mensen de hele nacht van kroeg naar kroeg gaan zwerven. Ook hekelde hij het gebrek aan inspraak en vroeg om een referendum over het onderwerp.

Volgens Elze ’t Hart van D66, één van de indieners, komt het met die inspraak helemaal goed. “Het plan dienen we nu in en dan gaat het de inspraak in. Alle opmerkingen kunnen we dan meenemen in de besluitvorming.” Ook VVD-raadslid Margreet van Wijk verdedigt het vrijgeven met vuur: “Het is echt een kans voor de stad. Een manier om Leiden bruisender te maken en te voorkomen dat mensen buiten Leiden op stap gaan. Als ze weten dat ze hier ook tot laat door kunnen gaan, blijven ze wel.” Ook de derde initiatiefnemer, Robert-Jan van Ette van de PvdA, ziet niet veel beren op de weg, maar wil wel de vinger aan de pols houden: “Het is een proef, we gaan het goed monitoren. Als dan blijkt dat er extra handhaving nodig is geweest, zou je kunnen concluderen dat de proef is mislukt.”

Leiden horecatijden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×