Revalidatie voor ex-kankerpatiënten

Het Rijnlands Revalidatie Centrum heeft een programma ontwikkeld voor mensen die van kanker zijn hersteld. Veel mensen die tegen kanker zijn behandeld, gaan weer aan het werk. Na hun werk hebben veel van hen nauwelijks energie over voor sociale contacten, hobby’s en sport. Ook komt het voor dat ze niet meer durven te sporten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen die hebben deelgenomen aan een revalidatieprogramma een betere conditie hebben en minder vermoeid en angstig zijn.

Tijdens het programma `Herstel en Balans’ van het Rijnlands Revalidatie Centrum, nemen deelnemers in groepen van acht tot twaalf personen twee keer per week deel aan een bewegingsprogramma. Daarbij werkt iedereen op zijn eigen niveau, onder leiding van een deskundige fysiotherapeut. Tijdens de groepsbijeenkomsten krijgen de deelnemers praktische informatie en tips over onderwerpen als vermoeidheid en het omgaan met spanning en angst. Ook is er ruimte voor lotgenotencontact. Meer informatie over het programma staat op www.rrc.nl/Diensten/Herstel en Balans.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×