D66 bezorgd over nieuwe inkomenseis sociale huurwoningen

D66 maakt zich zorgen over de nieuwe inkomenseis voor sociale huurwoningen en stelt het college hier schriftelijke vragen over. De Europese Commissie heeft besloten dat woningcorporaties hun sociale woningen met een huurprijs tot €652,52 vanaf 1 januari 2011 alleen mogen verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen tot €33.614. Er mag maar 10% van de huizen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen dat hoger ligt dan dat bedrag. D66 vreest dat huishoudens met een modaal inkomen door deze regel in de knel komen. Voor hen zijn er niet genoeg particuliere huizen beschikbaar en koophuizen zijn vaak te duur, zo meent de partij.

D66 vraagt burgemeester en wethouders welke onmiddellijke gevolgen zij volgend jaar verwachten voor de Leidse woningmarkt en de getroffen woningzoekenden, en hoeveel procent van de sociale huurhuizen nu verhuurd wordt aan Leidenaars met een “te hoog” jaarinkomen. Verder wil de partij weten of alle Leidse corporaties zich aan de Europese regels zullen houden.

De nieuwe regels hebben ook effect op de uitvoering van woningbouwprojecten en de bouw van maatschappelijk vastgoed. D66 vraagt het college naar de gevolgen voor de Leidse projecten die al gepland, maar nog niet uitgevoerd zijn. Volgens D66 raken de toewijzingscriteria de prestatieafspraken die met de corporaties gemaakt zijn. De partij is benieuwd of de gemeenteraad en corporaties over die criteria overlegd hebben en wat de uitkomst daarvan is. Daarbij vraagt de partij zich af of er praktische problemen kunnen ontstaan bij het uitvoeren van die prestatieafspraken, als gevolg van de Europese regels.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×