Gemeente steekt energie in gezamenlijke stroominkoop

De gemeente Leiden gaat op verzoek van de gemeenteraad uitzoeken of de stad, in navolging van de vier grote steden, collectief (groene) energie kan inkopen ten behoeve van Leidse minima. Volgens de indieners van een motie, PvdA, SP en GroenLinks, die het college oproept tot zo’n onderzoek kan dat een gezin wel 130 euro per jaar opleveren. Volgens de drie partijen kost dat de gemeente niks: “Het is een efficiënte manier om met hetzelfde geld méér voor de minima te kunnen doen.” Het college wilde daar tot nog toe niet aan. Het zou mensen afhankelijk maken en bovendien komt er wel degelijk een risico bij de gemeente te liggen, als afnemers niet betalen. Die risico’s worden nu dus in kaart gebracht.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×