Vrijplaats moet volle mep betalen voor panden

De Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg (SVK) mag van een raadsmeerderheid de vervallen pandjes aan het Vrouwenkerkhof en de Dolhuissteeg kopen. Ze moeten daar dan wel de taxatiewaarde voor betalen: 541.000 euro. Daar komen de kosten voor renovatie nog bovenop en een aankoopsubsidie zit er sinds donderdagavond niet meer in. Wethouder van Woensel wil dat niet en een nipte raadsmeerderheid steunt hem daar in. Het was de enigszins verrassende uitkomst tijdens de raadsvergadering, want in de commissie die het besluit voorbereidde, leek ook zo’n subsidie nog binnen handbereik. Na een succesvolle lobby van het CDA bij Leefbaar Leiden, stemde die laatste partij op het laatste moment niet in met een eventuele subsidie voor de vrijplaats. Daarmee was er geen raadsmeerderheid meer voor die mogelijkheid.

Of de partijen er uitkomen is twijfelachtig. De vrijplaats rekende tot nu toe op een prijs die is gebaseerd op de kale grondprijs. De vervallen panden vertegenwoordigen in hun ogen geen enkele waarde. Op basis van de gemeentelijke grondprijzennotitie ging de SVK er vanuit dat er zo’n 75.000 euro voor het rijtje panden neergeteld zou moeten worden. Die zouden vervolgens worden gerenoveerd. Eerder besloot de raad echter dat er gewoon een marktconforme prijs betaald moet worden. Die is getaxeerd op 541.000 euro k.k. De SVK kon daar best mee leven als de gemeente er een subsidie tegenover stelde om dat bedrag deels te compenseren. Dat gebeurt nu dus niet.

De SVK schrijft daarover op de eigen website: “Om een lang verhaal kort te maken is besloten de pandjes tegen marktwaarde aan de vrijplaats te verkopen en daarvoor een gemeentelijke bijdrage te verschaffen. Daartegenover staat dat de vrijplaats wordt verplicht de locatie op eigen kosten te renoveren. Ook worden er een aantal grenzen gesteld aan het gebruik, hetgeen allemaal nog in de verkoopprijs dient te worden verrekend. Niet de kortste route maar wel een ‘fair deal’. Of de vrijplaats het na vanavond nog steeds een fair deal vindt, wordt waarschijnlijk maandag duidelijk. Dan bespreekt de SVK hun plannen met VVD-wethouder Pieter van Woensel.

Er is overigens nog wel een kans dat de vrijplaats het uiteindelijk niet helemaal zonder subsidie hoeft te stellen. De activiteiten van de Weggeefwinkel en de Fabel van de Illegaal kunnen wel op de nodige sympathie rekenen en kunnen in de toekomst wellicht met succes een aanvraag indienen om de activiteiten te ondersteunen. als de Vrijplaats Vrouwenkerkplein er daadwerkelijk komt, vindt de SP het een goed idee als ook de muziekverenigingen die nu nog gebruik maken van (de Tuinzaal van) de Burcht er ook onderdak krijgen. Die verenigingen worden binnenkort geconfronteerd met een forse huurverhoging die ze niet kunnen opbrengen.

Leiden Linkse Kerk


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×