Gemeente gaat fietswrakken in centrum ruimen

Met een grootscheepse opruimactie wil de gemeente nog dit jaar in één keer afrekenen met het enorme aantal fietswrakken en weesfietsen in het centrum. Een kleine proef die al gehouden is in het gebied tussen het stadhuis, de Garenmarkt en de Botermarkt, leverde al ruim honderd wrakken op. “Er waren zelfs meer fietswrakken dan fietsklemmen,” zo vertelt burgemeester Lenferink die het opruimrondje meemaakte. Door de wrakken te verwijderen, ziet het centrum er niet alleen beter uit, het levert ook een groot aantal bruikbare fietsklemmen op. Lenferink: “Bij ’t Gangetje en de Hartesteeg waren bijna alle fietsklemmen in gebruik door verlaten fietsen. Nu die weg zijn merk je al meteen een duidelijk verschil.”

De actie komt er op verzoek van de PvdA die er bij de begrotingsbehandeling geld voor regelde. Voor de eerste grote schoonmaakactie trekt de gemeente 15.000 euro uit, voor 2011 staan er drie naloopacties in de planning. “We gaan het bijhouden, dan krijgen we ook een beeld van de kosten die we er structureel voor moeten maken,” aldus Lenferink die er vanuit gaat dat de gereserveerde 45.000 euro die de gemeente voor 2011 beschikbaar heeft niet helemaal nodig zal zijn.

De fietsen worden één keer in de drie maanden verwijderd uit het centrum, de aanlooproute van station Leiden Centraal naar de stad, de treinstations Lammenschans en De Vink en de winkelcentra in de stad. Fietswrakken worden direct vernietigd, twijfelgevallen worden eerst gelabeld, zodat de eventuele eigenaar nog wat respijt heeft voor het rijwiel wordt meegenomen.

De gemeente kiest voor deze werkwijze omdat alternatieven, zoals ‘fiets fout = fiets weg’ dat bij Leiden Centraal wordt gehanteerd, te duur zijn. Daarbij worden de fietsen niet naar de ijzerboer gebracht, maar eerst nog een tijd opgeslagen. Volgens de burgemeester neemt de gemeente met deze werkwijze een verwaarloosbaar risico: “Het gaat misschien om 2% of 3% fietsen die we ten onrechte meenemen. We nemen voor lief dat we niet alles goed doen en af en toe een schadevergoeding moeten betalen.”

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×